Žitavské realitky si asi mnou ruce

Jan Korytář, t. č. náměstek primátora města Liberce, se dne 20. 4. stal v saských médiích marketingovou hvězdou města Zittau. V rádiích, v novinách a na internetu se mohli Sasové dozvědět, že žít v Liberci není zrovna med a Liberečáci by měli zvažovat emigraci za řeku Nisu.

Když se před několika týdny objevil článek v Sächsiche Zeitung o plánech libereckého náměstka státi se průkopníkem při přemisťování Liberečanů do Žitavy, dal se tento nápad považovat za jakýsi pokusný balónek. Návrh s úsměškem komentoval na jednání zastupitelstva i sám pan primátor za koaličního partnera – ANO. Přesto Jan Korytář svůj plán zrealizuje a bude se po dobu svého pobytu v Žitavě s tlumočnicí v zádech setkávat s různými organizacemi i s ostatními politiky.

Pokud by jel „Honza na zkušenou do světa“, dostal by od SLK s sebou šátek s buchtami. Dobrých zkušeností a nápadů není nikdy dost. Pokud se ale do Žitavy vypravil pro to, aby ukázal Liberečanům, že se dá bydlet v Žitavě a dojíždět za prací do Liberce, vykoleduje si za sebou smršť otázek, jak to vážně s Libercem myslí.

Zájmem každého města je plně využít potenciál města a lákat do města nové obyvatele, kteří přinesou městu příjmy jak s přenesených daňových příjmů, daně z nemovitostí, tak i z útraty, kterou ve městě nechají. Protože bez příjmů bude Liberec i nadále, slovy Jaromíra Baxy, „městem před bankrotem“.  Každé rozumné město se snaží řádnou péčí o svůj majetek, uváženými investicemi a vytvářením dobrých podmínek k žití své obyvatele ve městě udržet a přilákat další.

Změna pro Liberec však tento přístup chce za každou cenu změnit a počet obyvatel alespoň nezvyšovat. Již dříve se Jan Korytář veřejně vyjádřil, že jeho snem je Liberec s 95 000 obyvatel. Územní plán předkládaný Změnou předpokládá oproti okolním obcím jen nepatrný nárůst obyvatel.   A tak plán pana Korytáře ukázat cestu nespokojeným Liberečanům k bydlení v Žitavě do této vize dokonale zapadá. Těžko ale pochopit, jak zapadá politika Změny (Zelených) podporovat pendlování lidí mezi Žitavou a Libercem, když je vizí jejich územního plánu nezvyšovat počet obyvatel na okrajích města, aby v budoucnu zbytečnými přepravními výkony nezatěžovali dopravní infrastrukturu.

Někteří diskutéři na sociálních sítích přejí Janu Korytářovi, aby v Žitavě již zůstal. Tak přející nejsme. Naopak doufáme, že i za krátkou dobu pobytu pochopí, kolik úsilí a nápaditosti vkládají již 20 let Žitavští do udržení stále klesajícího počtu obyvatel a tyto zkušenosti přenese i do Liberce. Protože pak by si buchty v šátku zasloužil dodatečně.

Sdílet článek

Menu