Ze zápisníku primátora Jaroslava Zámečníka

Pandemie COVID už městu Liberci ubrala celkem půl miliardy Kč. Musíme uskrovnit výdaje, plány a chovat se šetrně a ekonomicky. Poděkovat chci všem Liberečanům, kteří v krizovém období překonávají všechny nesnáze. Nemohu ale pochválit ty opoziční zastupitele, kteří pouze politikaří, okopávají kotníky a jednají stylem „čím hůře městu, tím lépe opozici“.

Poslední rok pro odpudivé buňky na autobusáku

Jsem rád, že veřejnost velmi dobře přijala naše řešení s odstraněním nevzhledných buněk u autobusového nádraží. Město už jednou před 25 lety zaplatilo několik desítek milionů Kč za celou novostavbu autobusového nádraží a jediné co zůstalo bylo nevyhovující zázemí v 17 odpudivých buňkách. Letos začneme opravovat havarijní fasádu budovy URAN a při té příležitosti přesuneme zázemí autobusového nádraží do přízemí této budovy. Toto řešení je vlastně velmi jednoduché a levné.

Sběrný dvůr a kompostárna v Londýnské ulici

Co Liberečanům doposud chybělo bylo další sběrné místo na velkoobjemové odpady. Od počátku dubna vzniklo třetí místo v Londýnské ulici. Zatím v improvizovaných podmínkách, ale za minimálních finančních nákladů. V tomto areálu je dlouhodobě plánováno také obnovení kompostárny. Málokdo ví, že se obsah hnědých biopopelnic se musí z Liberce denně vozit až do kompostárny v Mimoni. Chyby v projektu minulého vedení města jsme odhalili a napravili a v areálu v postavíme jak kompostárnu, tak i kompletní sběrný dvůr i s bazarem starého nábytku.

Nechutný guláš chyb po zkrachovalé firmě INTERMA

V minulých měsících jsme našli východisko pro převod podílů města Liberec v domech, které před 20 lety postavilo město společně se stavební firmou INTERMA. Připomenu, že po zkrachovalé firmě INTERMA na jedné straně zůstaly nejen obří dluhy ve stovkách milionů Kč, ale i špatně uzavřené smlouvy a neuvěřitelný guláš chyb a nepořádků padající i na hlavy našich předchůdců. Absolutní poděkování patří radnímu Dr. Michalovi Hronovi, který obětoval nápravě celé kauzy mimořádné úsilí, čas a energii. Výkřiky některých zastupitelů typu „neplatné smlouvy se mají dodržovat“ by znamenalo zděděný právní svinčík po předchozích vedeních jen zakonzervovat a čekat, až se v budoucnu opět vyvalí. Zastupitelstvo schválilo na návrh Michala Hrona, že všechna bytová družstva dostanou od města bez ohledu na chyby v minulosti nabídku nových právně čistých smluv s převodem za symbolickou 1 Kč.

Zmařená Textilana, šance pro Papírák a Tiskárny

Už minule jsem Liberečanům připomněl, jak politikaření zastupitelů Baxy, Kocumové a Šedlbauera zhatilo příležitost města koupit pozemky po bývalé Textilaně. Před několika týdny jsme převzali do majetku města pozemky na Papírovém náměstí a na červen 2021 připravujeme vypsání architektonické soutěže na budoucí zástavbu. V těchto týdnech se také začíná probouzet i areál bývalých tiskáren, jehož historie sahá do 18. století. Areál získala společnost Konhefr Liberec developera Jana Konhefra. Do pěti let tam vznikne nádherný areál se 150 byty, o jehož tvář se postaralo architektonické studio OV-A, které získalo cenu za architekturu za sídlo Lasvit v Novém Boru. V Liberci jsou autory připravované rekonstrukce Tržního náměstí.

Sdílet článek

Menu