Územní plán až za 2 roky

Tags:

Firmy i občané již od roku 2007 čekají na nový územní plán. Ač občané ani neměli šanci vidět hotový návrh územního plánu, již koalice požaduje nový návrh s odkladem jeho vydání  o dva, možná tři roky. Lhostejno, že pro tak zásadní rozhodnutí nebyly Zastupitelstvu předložené zásadní důvody, výbor zastupitelstva pro Rozvoj a územní plán se ještě k tomuto bodu ani neusnesl a Vratislavických se nikdo neptal.

Proces vypracování a schválení územního plánu má již dnes značné zpoždění. Původně měl být ÚP vydán v červu 2013. I kdyby se nyní pracovalo co nejefektivněji a nejrychleji, dočkali bychom se vydání ÚP na přelomu let 2015/16.

I přes tak značné zpoždění nyní, pod rouškou změny harmonogramu předkládá náměstkyně Hrbková plán na zadání a vypracování zcela nového návrhu územního plánu. A to i přes to, že hotový návrh nebyl představen veřejnosti ani zastupitelům. Dle jejího plánu se mají činnosti dosud trvající 3 roky stihnout v rekordních 11 měsících (!). Důvody, které takovému optimismu paní náměstkyni vedou, neznáme.  Naopak se obáváme, že ani tříletá lhůta nemusí být konečná.

Do nového návrhu má být zapracována územní tzv. studie zeleně, jejíž zpracování (dle rozsahu) bude trvat nejméně 10 měsíců.  Dle plánů koalice právě studie zeleně má zásadně omezit zastavitelné plochy města. Nutně tak studie zeleně nastartuje dlouhý proces znovu přepracování návrhu územního plánu.

Možná náměstkyně Hrbková předpokládá menší počet námitek a připomínek pro její nový návrh ÚP. Ani pro to ovšem nevidíme důvod. Od posledního návrhu ÚP uplynuly skoro 3 roky. Za tu doby se někteří vlastníci pozemků změnili a mohou mít jiné požadavky. Další vlastníci se mohli rozhodnout pro jiná využití pozemků, konec konců ekonomika oživuje, tak proč ne? Je také nemálo vlastníků, kteří k původnímu návrhu ÚP mlčeli, protože pořizování ÚP přehlédli nebo jeho význam zcela nepochopili. Pro mnoho lokalit byly pracně uzavřeny kompromisy. Proč by měl vlastník již domluvený kompromis nyní respektovat? Proč by si nemohl zkusit vyjednat pro něj ještě výhodnější pozici?

Nejenom, že není jasný důvod pro optimistický raketově rychlý harmonogram vypracování návrhu ÚP, ale nejsou známé ani další dodatečné náklady s tím spojené. Kolik bude stát studie zeleně, kolik se zaplatí zpracovateli za nový návrh a o kolik dotací na zpracování ÚP město přijde? Nevíme, ale levné to jistě nebude.

Předseda klubu zastupitelů SLK Jan Berki  konstruktivně jako jediný předložil kompromisní návrh, který ale náměstkyně Karolína Hrbková nechala bez povšimnutí: Schválit územní plán v současné podobě a neprodleně zahájit jeho aktualizaci, která by představám současné koalice vyšla vstříc.

Firmy a občané města Liberce budou odsouzeni do role čekatelů na další 2–3 roky. Bez nového ÚP nemohou stavět a rozvíjet se. Leda, že by si prolobovali tzv. strategickou změnu územního plánu. V pořadí již takřka stou, která ovšem těžko bude koncepční a v souladu s novým návrhem, který ještě nikdo nezná.

Bude velmi zajímavé sledovat, jaké pozemky a kterých vlastníků budou novým tak zvaně zelenějším návrhem ÚP zhodnoceny a které budou naopak dotčeny negativně. Je totiž namístě se ptát, komu prospěje toto přešlapování na místě a proč to náměstkyně nechce předložit hotový návrh územního plánu ani zastupitelům?

Sdílet článek

Menu