Úklid svépomocí

Tags: ,

Každému z nás se už jistě stalo, že se nemohl koukat na nepořádek po někom jiném. Shýbl se a odpadek za zcela cizího nepořádníka uklidil.

Podobnou situaci zažívají mnozí obyvatelé Liberce, když už nevydrží koukat se na mnohaletou závěj popadaného listí na pískovišti, starou roky neshrabanou trávu či na odpadky zachycené v keřích.

O veřejná prostranství by mělo pečovat město. Mělo by, ale nepečuje všude a v pravý čas. Jarní úklid v červenci opravdu smysl nemá. Proto mnoho obyvatel sídlišť vezme na jaře svoje rukavice, půjčí si někde hrábě a lopatu a spolu s dalšími spoluobčany uklidí zadarmo prostor nás všech. Důkazem budiž nasazení mnoha občanů před 14 dny při sběru odpadků v rámci akce Clean up the World.

Město by tyto pilné a aktivní občany mělo přestat přehlížet a za cenu minimálních nákladů by jim mělo vyjít vstříc.

Do jednoho centrálního skladiště košťat a hrábí se asi nikomu nebude chtít jezdit, proto navrhujeme proto vyhledat správce menších lokalit (kupř. věžáky na Franklince). Ti by od města převzali a uskladnili u sebe základní náčiní (hrábě, košťata, lopaty, rukavice, kolečko nebo odpadové pytle). Občané by si po domluvě mohli náčiní půjčit a také se správcem domluvit, jak naložit s odpadem. Správce by mohl současně poradit, na koho se obracet v případě zjištění závad např. na kanalizaci, osvětlení nebo dřevinách apod.). Město by samozřejmě vybrané správce rozumným způsobem zaplatilo.

Jsme přesvědčení, že v Liberci žije mnoho aktivních seniorů, kteří by mohli být vhodnými kandidáty na takovou pozici. Vhodné nevelké prostory k uskladnění nářadí by se určitě ve spolupráci s vlastníky domů našly.

Město by nemělo potenciál aktivních všímavých občanů ležet ladem. Peníze investované do organizovaného „sdílení košťat“ by se vrátily v podobě přívětivější tváře Liberce a větší sounáležitosti občanů s městem.

Sdílet článek

Menu