Tisková zpráva po 7. schůzi Rady města Liberec – 3.4.2019

Tags:

Některé důležité body projednávané na Radě města Liberec:

  • Vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektům „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.
    května I. stupeň“ a „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“
  • Operační plán letního čištění 2019
  • Placená vyhrazená stání na komunikacích města vyjma zón placeného parkovacího stání
  • Koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec 2019–2022

klikněte na obrázek pro zobrazení tiskové zprávy…

Sdílet článek

Menu