Tisková zpráva po 21. schůzi Rady města Liberec – 4. 12. 2019

Tags:

V úterý 3. prosince se konalo 21. jednání Rady města Liberce. Na celkem 68 bodů odpovídali náměstek Jiří Šolc, Ivan Langr, statutární náměstek Zbyněk Karban a radní Petr Židek.

 • Bod mimo jednání RM: Rekonstrukce plaveckého bazénu
  • Město Liberec shání dlouhodobého provozovatele plaveckého bazénu, zahájilo tak první kroky prostřednictvím průzkumu trhu podnikatelů. Snahou je zmapovat, jak na tom trh provozovatelů je, docílit zpětné vazby a ideálně zahájit rekonstrukci včetně nového provozovatele – to by s sebou neslo tu výhodu, že bude nový provozovatel dokonale seznámen s rekonstruovaným prostředím, s instalovanými technologiemi již při stavbě. Jakou formu bude mít budoucí smlouva ještě jasné není, v současnosti město doplácí  na provoz bazénu asi 18 miliónů Kč. Město ho však bude muset doplácet i nadále, v opačném případě by se to výrazně promítlo do vstupného. Bazén si sám na sebe není schopen vydělat, doplnili se postupně statutární náměstek Zbyněk Karban, radní Petr Židek a náměstek Jiří Šolc.

body z resortů technické správy města a informačních technologií náměstka Jiřího Šolce

 • Bod č. 54: Nová místa k parkování pod Klášterem
  • Na základě poptávky bude rozšířeno parkování na ploše pod Klášterem, kterou město odkoupilo, vyčistilo a za náklady ve výši 200 tisíc Kč nechá vybudovat 16 parkovacích míst.
 • Bod č. 54: Záměr bezplatného parkování pro elektromobily a sdílené automobily
  • Pro podporu nízkoemisní mobility bude parkování v zónách umožněno automobilům a sdíleným autobilům zdarma, a to minimálně do doby, než se tento segment mobility stane standardem.
 • Bod č. 58: Kompenzace využití pozemků města Liberce pro stavební činnost
  • Město Liberec chce zkracovat intervaly uzavírek při činnosti na komunikacích, proto se inspirovalo v Ústí nad Labem: potřebné části komunikací bude Liberec nově pronajímat, což je motivací pro co nejkratší doby uzavírek. V případě překročení smluvených termínů budou firmy penalizovány.

body z rezortů kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu náměstka Ivana Langra

 • Bod č. 65: Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020
  • Rada města navrhuje udělit Medaile města Liberec pro rok 2020 za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vědy a kultury řediteli Botanické zahrady v Liberci RNDr. Miloslavu Studničkovi, za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury řediteli Naivního divadla Liberec MgA. Stanislavu Doubravovi, dále za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění bývalé ředitelce Oblastní galerie Liberec PhDr. Haně Seifertové a za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie a lidských práv Dagmar Helšusové. Nominace projedná prosincové Zastupitelstvo města Liberce.

klikněte na obrázek pro zobrazení tiskové zprávy…

Sdílet článek

Menu