Tisková zpráva po 19. schůzi Rady města Liberec – 6. 11. 2019

Tags:

Úterní jednání Rady města Liberce přineslo projednání 50 bodů, některé klíčové body byly probrány také na tradiční tiskové konferenci, která proběhla den poté, nabízíme jejich souhrn. Začneme však několika pozvánkami:

Tou první je právě probíhající možnost přihlásit svůj návrh do Participativního rozpočtu města. O co jde a jak to vlastně funguje? Přečtěte si více oficiálním webu participace nebo na našem facebooku. Přijďte se dozvědět více i osobně,konzultační hodiny probíhají na Magistrátu města každou listopadovou středu v kancelář 103 od 15.30 do 17 hodin, i

Druhá pozvánka se týká středy 20. listopadu, kdy proběhne Veřejné fórum 2019, o něm jsme vás informovali i na našem webu, zjistěte více: https://www.starostoveproliberec.cz/verejne-forum-2019-10-nejvetsich-problemu-mesta-liberec/

 • Bod č. 22/1: Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí velmi cenných pozemků v oblasti „Papírového náměstí“ a pozemků u LVT
  • Koalice se zavázala revitalizací Papírového náměstí, proto byli architekti KAM pověřeni úkolem jak území s velmi cennými pozemky řešit. Celá lokalita Papírového náměstí je totiž z hlediska historické identity města velmi důležitým krerativním polyfunknčím územím. Součástí řešení území bude také vyzvaná otevřená architektonická soutěž o návrh.
  • Snahou je vytvořit urbanistickou vizi území, díky které se podaří zachovat cennou identitu místa, a to ve spolupráci se všemi vlastníky. Jak uvedl městský architekt Jiří Janďourek, nejsmysluplnější je zastavovat města od svého středu, zvlášť v případě roztříštěného Liberce. V případě „Papíráku je také důležité zastavovat lokalitu postupně podle dané parcelace, tak jako tomu bylo historicky. Jen díky této posloupnosti lze totiž docílit kvalitní výsadby, městské i soukromé, a předejít kontroverzním stavbám. Je možno navštívit KAM a nahlédnout i na příklady ze západu.
  • V případě některých pozemků je záměrem jejich směna. Vlastníkem největších ploch Papírového náměstí je v současnosti společnost SYNER Group a.s., směna by měla proběhnout za pozemky města na Nové Kunratické. Pokud zastupitelstvo záměr schválí, město se následně stane největším vlastníkem pozemků „Papíráku“, jedná se až o 10 000 m².  Podmínky územní studie pro novou Kunratickou zůstavají neměnné.
 • Bod 31: Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská podle architektonické koncepční studie odboru KAM
  • Původní plánování Nové Pastýřské bylo pozastaven, koalice přehodnotila některé parametry na základě architektonické studie KAM, z Nové Pastýřské vznikne „kvalitní městská sběrná obvodová komunikace“, jak doplnil Jiří Janďourek. S cyklopruhy po obou stranách, alejí, vznikne křižovatka Sokolská/Pastýřská. Ideálním scénářem je dokončení projektové fáze v roce 2020 a v roce 2021 už vybrat dodavatele a zahájit stavbu.
 • Bod č. 32: Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci Liberecká náplavka
  • Projekt běží ve spolupráci s Libereckým krajem. Jde o další z koaličních priorit. Součástí řešení předprostoru budovy Libereckého kraje jsou i městské pozemky, jejichž podobu jednou rukou navrhovalo ze soutěže vzešlé vítězné studio re:architekti.
   Náplavky jsou jedny z nejkrásnějších míst většiny měst, jak dodal Jiří Janďourek, v dolní části centra navíc vzniká nová zástavba, celý liberecký „downtown“ tak dostane úplně nový a komplexní kabát.
 • Bod č. 42: Schválení výsledku VŘ „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – přechody pro pěší Dobiášova“
  • Puškinova je velmi vytíženou komunikací, která propojuje Horní Hanychov s Pilínkovem. Chybějící chodníky znesnadňují dopravu, jejich vznik neumožňuje šířka veřejného prostoru. Dochází tu k bezpečnostním kolizím vlivem sdružené cyklistické, pěší i automobilové dopravy. Opatřením ze strany města bude snížení rychlosti na 30 km/h a umístění radaru. Město bude cílit i na vybudování tzv. Nové Puškinovy, což by město rádo spolufinancovalo s krajem, podotkl náměstek primátora Jiří Šolc. Jednalo by se však o investice až v příštím volebním období.
  • Největší sídliště na Dobiášovce má jeden podchod a několik přechodů, v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy je cílem vytvořit nový nasvětlený a bezpečný přechod. Stavba se bude realizovat příští rok na jaře, na základě velkého přání osadního výboru Rochlice se bude likvidovat nefukční a nekomfortní podchod. Zasypáním podchodu vzniknou nová parkovací místa.

klikněte na obrázek pro zobrazení tiskové zprávy…

Sdílet článek

Menu