Tisková zpráva po 18. schůzi Rady města Liberec – 16. 10. 2019

Tags:

V úterý 15.10.2019 se konalo osmnácté jednání Rady města Liberec, které mělo na svém programu 60 zásadních bodů k projednání. Souhrn těch, které byly představovány na tiskové konferenci den poté, ve středu 16. října, nabízíme níže:

  • Město se snaží i nadále usilovat o zatraktivnění MHD v Liberci, pro seniory a studenty jde o 75% slevu, která začala platit už před loňskými volbami. Po našem nástupu do funkce jsme cenu rozšířili na roční kupóny za 912 Kč, a nyní město na návrh Jiřího Šolce schválilo doživotní bezplatné jízdné pro dárce krve, kteří mají více jak 80 odběrů. Město tak vyjadřuje poděkování za nezištnou pomoc. Liberec se stal dokonce inspirací Praze.
  • Další novinkou je zavedení tarifní zóny LIBEREC do Bedřichova (linka 18). Při cestě do kolébky českého lyžování zaplatíte stejnou cenu jako při jízdě po Liberci, Stráže nad Nisou nebo do Kryštofova Údolí. Městskou kasu bude zavedení zóny stát 850 000 Kč, čímž musí vykompenzovat Dopravnímu podniku města doplatek propadu tržeb.
  • Jedna z investic poputuje v roce 2022 do rekonstrukce podchodu pod železniční tratí mezi ulicemi 28. října. a Doubská. Konkrétně se bude jednat o rekonstrukci přístupových schodů, rampy pro vozíčkáře i kočárky za kofinancování SŽDC a města Liberec. Původní navrhovaná cena byla 52 milionů se spolúčastí města 16 milionů, avšak zastupitelstvo města uložilo vedení o ceně nadále jednat. Podařilo se najít finance z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, díky kterému se zrekonstruuje i přilehlý chodník až k ZŠ U školy. Spoluúčast města bude pouhých 8 milionů, možná se sníží i prostřednictvím některého z dotačních titulů Libereckého kraje.
  • Suché roky přinesly do Kateřinek kritickou situaci nedostatku pitné vodě, přibližně 30 domácností se potýká s neřešitelným problémem s vyschlými studnami. Proto město přistoupilo k velmi zajímavé a efektivní metodě: s pomocí vysokofrekvenčního měření se vytipovaly dvě lokality pro umístění decentralizovaných stanic s pitnou vodou, vytipování proběhlo i za přítomnosti místního předsedy Osadního výboru. Rada města vyslovila souhlas k dislokovaným stanicím, bude následovat hydrogeologický průzkum, který je součástí podmínek dotace ze SFŽP, o kterou bude město žádat. Stručně řečeno jde o hluboký vrt, jedno místo vyjde na cca 500 000 Kč a čerpat by mělo být možné až 85 % nákladů, údržba vyjde ročně na jednotky tisíc.
  • V návaznosti na problémy s vodou město musí přistoupit ke vzniku vodojemu v Horské jakožto posilovací stanice. Investice bude spolufinancována z dotace Státního fondu životního prostředá, aby dodávka byla standardní. V takovém případě však bude muset po dobu udržiteli město 5 let vodojem provozovat, následně ho prodá do majetku SVS. Město bude žádat o 63% dotací, cca 20 milionů, celkové náklady vyjdou přes 40 milionů. Realizace by měla proběhnout v příštím roce.
  • Uzavírky pro rok 2020 chce město komunikovat včas, byť jde o téma nepříjemné a dotýká se všech. Město se snaží veškeré opravy, potažmo uzavírky, koordinovat do tzv. sdružených oprav, jak jen legislativa dovoluje. Snahou je spojit opravy vodovodů, plynovodů,  dešťové a splaškové kanalizace, elektrických rozvodů, samo město následně finalizuje povrchy. Více informací najdete v prokliku níže.
  • Rekonstrukce ulice Milady Horákové spěje zdárně ke svému finiši, intenzita kontrolních dní se zvyšuje, mezi 25. a 28. říjnem budou pokládány asfaltové vrstvy, na přelomu října/listopadu už bude možné projíždět. V dalších týdnech přijde na řadu dodělání chodníku, umístění 18 lamp s led žárovkami a jedna velká zajímavost – první zastávka se zelenou střechou.
  • V reakci na dlouhodobě personálně kritickou situaci v MŠ Pastelka a s cílem vytvořit integrovanou mateřskou a zákldní školu, liberečtí radní schválili sloučení MŠ Pastelka se ZŠ Křižanská pod název MŠ a ZŠ Ostašov. Náměstek Ivan Langr považuje řešení jako nejlepší možné, protože řízení a managment přejde pod zkušeného ředitele, uklidní se situace mezi zaměstnanci i dětmi, což ruku v ruce uklidní i atmosféru.Hlavním důvodem je zabezpečení vyrovnaného klima ke vzdělávání dětí, obsah podané petice rodičů dětí školu navštěvujících pouze dokreslil stávající situaci. Stávající ředitelka zůstane nadále zaměstnankyní, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem (ZŠ Ostašov) jinak.
  • Rada města schválila výjimku na zajištění a restaurování kaple Božího hrobu. Práce se budou týkat stabilizace věžičky, která je největším rizikem, sejmutí římsy a dojde k opláštění stavby, aby kaple nastávající náročné klimatické měsíce překonala bez větší újmy. Rada schválila záchranné práce bez soutěže na výjimku, první část investice byla restaurátorem Radomilem Šolcem vyčíslena na půl milionu korun. V jarních měsících bude vypsána soutěž na zbytek restaurátorských prací. Ivan Langr také dojednává možnost spolufinancování z dotačního titulu Libereckého kraje pro památkovou péči, tato nemovitá památka má významný městský dopad a je součástí přeshraničního projektu Via Sacra.
  • Investici do skokanských můstků město zatím finančně nepodpoří, protože finance v rozpočtu města nejsou. Jak uvedl Jiří Šolc „Liberec je dobrý v mnoha parametrech, ale stát nás natolik škrtí, že nemůžeme tyto dobré parametry posilovat. Poměrově nám chodí čím dál méně peněz, s tím si samospráva neporadí. Město ty možnosti a prostředky nemá. […] Liberec je 5. největší město, ale první chudé. Kdybychom měli na hlavu tolik, kolik má Plzeň, která je jen o kousek větší, tak toto všechno můžeme plnit. […] Krize se stala prakticky permanentní. Na jedné straně rostou výnosy, na straně druhé se všechno zdražuje. V rozpočtech se musí škrtat.“ Ze strany města by se mělo jednat o investici ve výši 7,5 milionů korun a každoroční výdaje na údržbu i provoz. Napříkald TJ Sokol Doubí našel cestu v tom, že zaplatí potřebné práce z vlastního rozpočtu práce a požádá město o 30% příspěvek, stejný přístup by pan primátor Jaroslav Zámečník rád viděl i ze strany TMR nebo klubu, který bude můstky provozovat.

klikněte na obrázek pro zobrazení tiskové zprávy…

Sdílet článek

Menu