Tisková zpráva po 17. schůzi Rady města Liberec – 2. 10. 2019

Tags:

Sedmnácté jednání Rady města Liberec se neslo v duchu témat architektonických soutěží, novinkách v oblasti MHD, ale také padla řada nových informací směrem k Radě pro klima anebo jen Strategii kultury, která je důležitým krokem pro Liberec, možné Evropské hlavní město kultury 2028. Níže nabízíme přehledně několik důležitých bodů:

 • Z důvodu rizika nákazy strážníků městské policie Liberec bylo uvolněno z rozpočtu zhruba 200 000 Kč na očkování proti žloutence typu A i B. Chráníme naše policisty při výkonu svého povolání.
 • Kancelář architektury města (KAM) má za sebou vyhodnocené první výběrové řízení na fasádu Uranu. 1.10. Rada města rozhodla na základě doporučení KAM o zadání zakázky architektonické kanceláři re:architekti. Fasáda bude řešena šablonami z pozinkovaného plechu, což je netradiční způsob, který přinese novou architektonickou hodnotu. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, cenový odhad je kolem 40 milionů korun, město bude na polovinu nákladů žádat o dotaci.
 • Rada se zabývala další soutěží o architektonické řešení Tržního náměstí. To proběhne formou vyhlášení veřejné zakázky se souběžným zpracováním urbanisticko-architektonického návrhu. Byly osloveny 3 kanceláře, které dodají ideový návrh řešení náměstí, jehož realizace je v plánu na rok 2021. Tržní náměstí je nutné řešit v návaznosti na Novou Pastýřskou.
 • Rada města nechala zřídit devítičlennou Radu pro klima, členy budou odborníci i politici. Mezi odborníky patří pan Ing. Olyšar, pan Ing. Martin Dušek, ekolog, bývalý ředitel Agentury ochrany přírody, dnes se zabývá tvorbou půdních mokřadů v krajině, MVDr. David Nejedlo, ředitel liberecké ZOO a také iniciátorka veškerých aktivit ve vztahu ke změnám klimatu, MUDr. Anna Kšírová, které patří veklé poděkování, protože tématu věnuje i na půdě kraje a dobrovolnicky velké úsilí. Mezi konkrétní opatření patří témata týkající se sucha, povodní, péče o zeleň, nakládání s odpady, snižování energetického nakládání s budovami, doprava ve městě nebo environmentální osvěta veřejnosti.
 • Byla upřesněna směrnice, která řeší vzhled předzahrádek, jejich definitivní podoba bude vždy konzultována s KAM. Předzahrádky zásadně ovlivňují vzhled centra města, proto je třeba dbát na jejich kvalitní vzhled a vizitku.
 • V rámci projektu sociálního bydlení město pracuje na 6 domech, jeden z nich v Žitavské je již hotový a zbývající ve fázi stavebního povolení. Celkem se jedná o 75 nových bytů.
 • Stavební uzávěrou na všechna ubytovací zařízení města, která je v Liberci od roku 2016, město předchází především klasickým komerčním ubytovnám na sociální bázi. Na základě expertních poznatků Rada města rozhoduje o výjimce. Tak rozhodla i ve vztahu k penzionu Masarykova. 24. října se od 10 hodin k záměru bude vyjadřovat i Rada architektů, je možno jednání navštívit osobně.
 • Je připravováno zadávací řízení pro vyhlášení soutěže o zpracovatele na milion korun, tato strategie je klíčovým předpokladem, pokud chce Liberec  kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028. Strategie vygeneruje podpůrný materiál pro přihlášku samotnou: je potřeba vědět jakým směrem se bude město ubírat, a jaké akce v samotném roce Liberec naplánuje. Přihláška bude muset splňovat dvě kritéria: zaprvé přeshraniční aspekt, Liberec se vydá cestou spolupráce s partnerským Aussburgem a cestou své historie, a druhým aspektem je participace zdola, v těsném vzepjetí s širokou veřejností, a to v roli organizátorů i uživatelů. Dva vklady by do kandidatury rád promítl sám náměstek Ivan Langr: Liberec 2028 musí být ekonomicky a zároveň ekologicky udržitelný. Materiál má ambici formovat kulturu odspoda, rozhodně půjde o živý materiál. Podporu kandidatuře vyjadřují všichni koaliční partneři.
 • Byla zpracována odborná analýza na linky MHD 12, 14, 25. Analýza ukazuje kapacitní špičky, kapacitní průměry a na základě těchto výsledků se pozitivně projeví i úpravy jízdních řádů. Další detaily budou projednány na Výboru pro dopravu a územní plán.
 • V rámci nákupu nových kloubových autobusů bude nutno provést úpravy autobusových zastávek, vzhled bude podroben samozřejmě práci KAM, která zpracuje jak dopravně-technické, bezpečnostní a bezbariérové požadavky, tak kvalitní jednotný vzhled. Analyzovaly všechny zastávky, jejich investice bude velmi pozvolná se snahou dosáhnout na dotační tituly. Začátek se předpokládá v příštím roce.
 • Financování Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou proč následující rok se bude odvíjet od modernizace a dostavby trati v Jablonci nad Nisou a od rekonstrukce libereckého tunelu, což být znamenalo i rekonstrukci tramvajové trati na třídě 1. máje. 275 milionů korun byl rozpočet podniku pro letošní rok (výrazný nárůst za poslední 2 roky), komfort MHD stojí město pro zajímavost 800 000 korun každodenně. Počítá se také s nákupem kloubových nízkopodlažních autobusů na CNG, které snižují lokální uhlíkovou stopu.

klikněte na obrázek pro zobrazení tiskové zprávy…

Sdílet článek

Menu