Tisková zpráva po 15. schůzi Rady města Liberec – 11. 9. 2019

Tags:

Patnácté jednání Rady města Liberec mělo přes 30 bodů, nabízíme krátký souhrn toho nejpodstatnějšího z tiskové konference:

  • V úterý 17. září od 17 hodin proběhne v Malé výstavní síni veřejné představení soutěžních návrhů na rekonstrukci budovy Uranu, kde sídlí Městská policie. V rámci výstavy bude také představena činnost Kanceláře architektury města KAM a její aktuální úkoly. Srdečně vás jménem primátora Jaroslava Zámečníka zveme!
  • Probíhají práce na Strategickém plánu, který bude schválen v roce 2021 – oč se jedná? O nesmírně důležitý dokument, který nastavuje vize pro budoucí roky. Navazuje na něj Územní plán, rozpočtové výhledy i rozpočet města samotný – všechny tyto dokumenty tvoří jakousi „páteř“ vize města. Do dokumentu nezasahují jen volení zástupci a zaměstnanci magistrátu, ale také veřejnost prostřednictvím neziskovek nebo podnikatelských subjektů.
  • Město Liberec nechá zpracovat hydrogeologický model města, v rámci něhož bude zmapováno celé město pod povrchem až do hloubky 200 metrů. Průzkum ukáže nejvhodnější místa pro geologické vrty nebo využití geotermální energie, bude specifikovat místa vhodná pro zakládání staveb. Půjde o průkopnický projekt v rámci České republiky, žádné jiné město takto ucelený soubor dat nemá.
  • Na ZŠ 5. května se rekonstrukcí navyšuje kapacita školy o půdní prostory na 1. stupni, na 2. stupni probíhá rekonstrukce spodní části, šaten, nově přibydou například odborné třídy. Stavba se sice posouvá, ale provizorní zajištění výuky ve Vesci bude ukončeno s koncem kalendářního roku, s lednem 2020 už děti nastoupí zpět do svých tříd.
  • Jednání kolem bývalého Sanatoria Machnín pokročila do finální fáze, nyní bude rada a zastupitelstvo města schvalovat odkup nemovitého majetku za 2,820 milionu Kč. Zcelení takto významného majetku je naprosto logickým krokem. Jaký projekt by na místě do budoucna mohl být realizován, to bude ještě předmětem odborných diskuzí.

klikněte na obrázek pro zobrazení tiskové zprávy…

Sdílet článek

Menu