Tisková zpráva po 13. schůzi Rady města Liberec – 17. 7. 2019

Tags:

Prázdninové 13. jednání Rady města Liberec přineslo více jak 50 bodů k projednání, nabízíme krátký výtah:

  • Přes léto probíhá řada investičních akcí: Až 250 milionů korun proudí do oprav škol, stejná částka je investována do výměny parovodu za horkovod firmou GreenNet, spolupodíl na investici má také město Liberec.
  • Po proběhlých diskuzích nejen na květnovém jednání Zastupitelstva města, ale také po osobní schůzce se zástupci iniciativy Rodiče za klima, schválila Rada města záměr zřízení Komise pro klima, která bude ustanovena pod Kanceláří primátora města, do budoucna je otevřena i možnost přesunu komise pod Kancelář architekta města. Komise pro klima bude mít 11 členů, 6 je již navrhnuto ze strany aktivních občanů. Tématy budou opatření vedoucí k šetrnému přístupu k životnímu prostředí, například bezemisní veřejná doprava, už dnes je město Liberec na 30 % dopravy bez nadbytečného vypouštění CO2 do vzduchu, zelené střechy, vsakování, zádrž vody, práce se zelení ale i s půdou, přístup k zemědělství, úsporná výstavba, zelené střechy apod.
  • Vedoucím odboru kanceláře architekta města Liberec (KAM) byl jmenován Ing. arch. Jiří Janďourek, kterého od srpna tohoto roku doplní pěti členný tým. Kancelář se bude v nejbližší době zabývat například projekty zástavby v místech Textilany, Papírového náměstí anebo Kunratické, dopravním řešením Vítězné či soutěže na Tržní náměstí a zadávacích parametrů lokality Nová Pastýřská.
  • Liberecké krematorium prochází rozsáhlými rekonstrukcemi, již byla opravena chladící technologie, kremační technologie, malá obřadní síň, která dostála i svého původního vzhledu. Aktuálně je dokončována oprava střechy, jejíž podoba je z roku 1917, a také bezbariérový přístup. Krematorium město Liberec již více jak rok nepronajímá, pohřební služby zajišťuje samo. Ceny pohřebních služeb nabizených ze strany města jsou pro občany výhodné, jedná se o rozdíly v tísících korunách.
  • Parkování vozidel na sídlištích nebude zpoplatněno, dokud se nepodaří dosáhnout vyrovnaného počtu bytů a parkovacích stání. Revoluce se proto nekoná, revoluce se odkládá. Bude se postupovat opatrně, obezřetně a spravedlivě vůči lidem. Variantou pro zlepšení parkování v lokalitě Na Pískovně je zjednosměrnění ulice Vrchlického, díky čemuž dojde k navýšení až 640 parkovacích míst z původních 986, v lokalitě je celkem 1850 bytových jednotek.

klikněte na obrázek pro zobrazení tiskové zprávy…

Sdílet článek

Menu