Tisková zpráva po 10. schůzi Rady města Liberec – 22.5.2019

Tags:

Některé důležité body projednávané na Radě města Liberec:

  • Návrh strategie personálního rozvoje městské policie
  • Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci místního referenda
  • Rekonstrukce propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec, v Liberci, u ul. 28. října
  • Memorandum o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi SML a SMJ
  • Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec

klikněte na obrázek pro zobrazení tiskové zprávy…

Sdílet článek

Menu