Teplárna má jistotu na 10 let. Komu ku prospěchu?

Celá věc kolem dlouholetého libereckého tématu „TEPLO“ tj. soustava CZT, Teplárny a spalovny, je v podstatě střetem dvou názorů a přístupů řešení, v jakém rozsahu mít v Liberci dálkové vytápění a do jaké míry umožnit konkurenci na trhu, která by sama stlačila ceny tepla.
Jeden názor je udržet pro MVV monopol a MVV za to poskytne slevu. Druhý názor je ponechat monopol jen v širším centru města CZT a odlehlé oblasti Liberce odpojit nebo umožnit obyvatelům si způsob vytápění svobodně zvolit.  Podle energetických expertů totiž doprava tepla z Teplárny do odlehých částí města např. Vratislavic je drahá a ztrátová a ztráty jsou vždy rozpočítány do ceny tepla na všechny odběratele.

Respektuji to, že Jan Korytář přesvědčil 20 zastupitelů a získal pro svoji variantu „slíbit monopol pro MVV za slevu na teple“ 20 potřebných hlasů pro schválení smlouvy. Přitom slevové programy na teplo MVV poskytuje i v jiných městech, např. v Děčíně nebo Lounech. Přitom zde žádné majetky tyto města nemuseli teplárnám za slevu odevzdávat. Libereckým výsledkem je tedy desetiletý monopol pro dodávku tepla od Teplárny a nebude možné žádné odpojování, které Teplárna neschválí.  Ze smlouvy o monopolu vyplývá pro MVV zastropovat cenu tepla na 650 Kč/GJ, nicméně modernizace parovodů – tzv. výstavba GreenNetu ale není s jistotou garantována. Přesto ze smlouvy pro město Liberec plyne řada povinností (ručit za bankovní úvěr, neodpojovat, vložit majetek, upravit územní plán ve prospěch MVV, ztráta kontroly města v představenstvu teplárny atd.). Náměstek primátora Korytář bude mít velmi složitou práci oněch 20 hlasů stále a stále mobilizovat pro plnění závazků ze smlouvy a odsouhlasování další serie smluv, které budou přicházet. Nejbližší takový případ bude už nyní v únoru 2018, kdy by mělo dojít ke schválení ručení města za bankovní úvěr Teplárny, Zatím k tomu nemáme bohužel ani jedinný podklad !! S ručením města za podnikání jiných firem to je vždy ošidné a riskantní. Zvláště nyní, kdy město ztratilo kvůli smlouvě potřebnou kontrolu v představenstvu Teplárny.

Ohledně vymístění parovodů z Nisy bylo město Liberec už aktivní v roce 2007, kdy spolu s Povodím Labe připravilo stavební dokumentaci na přeložku parovodu mimo řeku Nisu. Město získalo i uzemní rozhodnutí, ale Teplárna údajně neměla o projekt zájem a vše spadlo pod stůl. Vymístění parovodu z Nisy si přejeme všichni a toto bylo vždy součástí varianty, se kterou Starotové vždy pevně počítali. Navíc Liberecký kraj chystá projekt revitalizace okolí budov Lib.kraje a chceme zde zpřístupnit Nisu lidem – parovod zde prostě nechceme. V desetileté smlouvě není ovšem výstavba GreenNetu garantována, proto jsme velmi striktně trvali na nějaké pojistce. Tou je na návrh kolegy Hrona možnost výpovědi po 3 letech když nebude GreenNet, kterou ale pan Korytář přímo na jednání s MVV okleštil návrhem že „když GrennNet nebude z důvodu na straně TLIB“. A těch důvodů proč parovody zůstanou v řece může být řada a smlouva na 10 let vesele poběží dál.

Za velký problém dovnitř města považuji způsob, jakým pan Korytář poskytoval informace. Mnohokrát jsem jej žádal o různé podklady, výpočty, výstupy od poradenských firem, které radnice platí, ale nikdy jsem se jich nedočkal. Jestli to byl úmysl a izolovat opozici pomocí informačního embarga …nechám na posouzení každého samostatně. Rozhodně takto si žádnou spolupráci nepředstavuji a ani nemůže fungovat. Dodnes jsem nedostal např. požadované informace v mém mailu z 31.1.2018.  Celý mail uvádím, abyste znali a viděli můj způsob komunikace, který je skoro vždy ze strany pana Korytáře bez odezvy:

Dobrý den pane náměstku,

rád bych využil Vaší nabídky a požádal touto cestou o doplňující informace viz níže bod 1) a 2) a dovolím si stručnou reakci:

Levnější teplo 2016 – 2020 (Liberec, Děčín, Pelhřimov, Louny, Studénka)
Slevový program na teplo v Liberci je bezpochyby pro odběratele dobrá věc.
Souběžně MVV realizovala další slevové programy “Levnější teplo” také v Pelhřimově (sleva 11%) iro.mvv.cz/podpis-memoranda-zahajil-proj…levnejsi-teplo-2017/ bez vkladu jakéhokoliv majektu města a také v Děčíně (sleva 9,3%) ted.mvv.cz/levnejsi-teplo-2016/ nebo Studénce pow.mvv.cz/levnejsi-teplo-2016/jak-ziskat-levnejsi-teplo-2016/ nebo Lounech (8,7%) enh.mvv.cz/teploprolouny/o-projektu/
Musíme se ale Liberci za slevový program skutečně vzdávat podílu na řízení TLIB a vkládat majetek? Resp. majetek už v r. 2015 ZML závazně schválilo vložit, ten je už defakto pryč, tak alespoň se nyní nevzdávat tak snadno podílu na řízení společnosti a zavazovat se jen na dobu nezbytně nutnou.

Prosba o doplnění podkladů a informací pro rozhodování
Pro zodpovědné rozhodování vzniku budoucích závazků a povinností SML prosím o poskytnutí materiálů (ideálně všem zastupitelům), o jejichž existenci mě ujistil dnes pan Petrovský:
1. znalecné posudky na cenu pronájmu HTO – v textu je uvedena cena 3,9 mil.Kč bez DPH a bez doložení výpočtu s podklady by zastupitelé rozhodovali o něčem, co si nemohou ověřit a později by s tím mohl vzniknout značný problém.

2. posudek SML, že nedošlo k naplnění podmínek, za kterých podle Dohody z.r.2015 mělo SML vložit majetek. Zastupitelé by měli být seznámeni, že skutečně je SML v právu a TLIB požadovala vložení majetku neoddůvodněně. I když s ohledem na Vaši níže uvedenou informaci, že TLIB má vyčerpané finanční rezervy dovozuji, že asi TLIB podmínky splnila….ale ten posudek považuji za potřebný podklad.

Další návrhy na změny Ujednání
3. v článku 2.3. se uvádí, že Aktualizovaný znalecký posudek bude vypracován stejným postupem a metodou, jako z roku 2015. Když tuto větu z Ujednání odstraníme a metoda ocenění vkládaného majetku měla bude výkonová, nikoliv nákladová, dojdeme k výhodnějšímu ocenění podílu vkládaného majektu ze strany SML.

4. Jestliže by zítra mělo dojít ke schválení Ujednání, tak rozhodně s dobou platnosti jen do 31.12.2020, aby budoucí zástupci města mohli mít dostatečně silnou pozici na vyjednání dalšího slevového programu na období 2021-2026. Datum 2020 koresponduje i nejzazším datem pro schválení UP, takže se vše bude velmi dobře sbíhat do sebe.

5. Cl.4 Korporátní změny – vypustit 4.1.a) + b) a nadále usilovat o podílu na řízení společnosti TLIB a vlivu na cenu tepla prostřednictvím odborníků v teplárenství. K tomuto se lze vrátit v případě fúze TLIB a Termiza, kterou považuji za vhodné budoucí řešení vztahl SML a MVV při udržitelnosti SZTE.

Dodnes jsem žádné podklady nedostal, stejně jako kdykoliv jindy.

 

Sdílet článek

Menu