Šolc: Stav ekonomiky města Liberce 2010–2018

Tags: ,

V jakém stavu bude ekonomika města po vládě této (ne)koalice ?

Když se budeme dívat na město po čistě ekonomické stránce, klidně se můžeme přidržet demokraticky nefungujícího ale přesto obrazného hesla přirovnávajícího město (kraj, stát) k firmě. Můžeme si představit město Liberec jako společnost, která má roční obrat 2,5 mld. Kč, 460 zaměstnanců a jasně dané úkoly. Občané jsou zákazníci a jejich spokojenost se každé čtyři roky měří u voleb.

Nedávno to trefně komentoval kolega Jan Marek, volby přirovnal k emisi „dluhopisu důvěry“ v nás politiky vést správně město. Tak se pojďme touto optikou podívat na poslední dvě volební období, aneb jak si vedla firma, ve které máte zakoupen dluhopis. V období 2010–2014 vedli firmu zastupitelé SLK, ČSSD a USZ, druhé období jí šéfovali lidé ze Změny pro Liberec a ExANO. Jako opoziční zastupitel mám data pouze ze závěrečných účtů, chybí proto jakákoli relevantní čísla za rok 2018.

Pro život firmy jsou nejdůležitější daňové příjmy. Jsou závislé především od počtu obyvatel, v malé míře od hodnoty ve městě stojících nemovitostí a bohužel v nejmenší míře na vlastní hospodářské činnosti.

Z grafu je jasně patrné první období 2010–2014 ve znamení končící hospodářské krize. Druhé období již bylo mnohem štědřejší, rozdíl v průměru o 250 mil Kč více každý rok! Nyní je namístě se ptát. Pocítili občané, zákazníci, držitelé dluhopisů toto v každodenním životě? Jsou ulice spravenější a čistější? Odpověď je na každém z nás, já myslím že ne.

Město má zásadní infrastrukturní dluh. Je potřeba rekonstrukce ulic, pro zklidnění Šaldova náměstí je nutná Nová Pastýřská, budova Uranu (úředníci města) je na spadnutí, bazén je na hraně životnosti.

Pro připomenutí uvedu, že v prvním období se podařilo rekonstruovat Soukenné, Nerudovo náměstí, generální opravy ulic Lesní, Dvořákova, Mozartova a přiléhající. V Doubí celá Proletářská a např. i most přes rychlostní silnici v Ostašově.

Kam tedy ty peníze mizí? Zajímavý je tento graf:

Proč tomu tak je? To se nevejde do tohoto článku, odkazuji proto na odpověď tajemníka města na můj zastupitelský dotaz. Je to v materiálech ZM 31. 05. 2018 vyřízení dotazů a odpovědí hned první bod.

Dále se tato koalice (dle jejich vlastních slov) věnovala Teplárně a dopravnímu podniku. Na jednání s Teplárnou se také názory různí, odpověď o ceně tepla musí dát (ne)spokojení zákazníci na Teplárnu napojení, jisté je že město (firma) přišla o příjem z nájemného za parovody (8 mil Kč ročně) a poradenství v tomto sporu vyšlo na extrémní peníze. Jen za rok 2017 se firmě, jež radí náměstkovi Korytáři vyplatilo za poradenství k Teplárně 2,6 mil Kč a to v tom nejsou náklady na právní zastoupení!

Dopravním podnikem je to ještě složitější. Koalice ZpL a ExAno měla v představenstvu většinu, podařilo se nakonec, aby nechtěná subdodavatelská firma BusLine sama vypověděla smlouvu, nicméně sám dopravní podnik to samé bude pravděpodobně jezdit ještě dráž. A opět za poradenství tentokrát k dopravnímu podniku té samé firmě jen v roce 2017 bylo vyplaceno 2,1 Mil Kč.

Závěrem. Firma (město) za čtyři roky vyrostla pouze o 2–3%, tudíž má stejný rozsah úkolů a je jen otázka zdali jsou zákazníci spokojenější. Na stejný objem úkolů ovšem pracuje ve firmě o 100 lidí více a tudíž se zásadně prodražuje uvnitř. Dluh klesá jen stejným pozvolným tempem, jako v prvním období a nové infrastrukturní stavby nebyly ani započaty. Myslím si, že společnost je po čtyřleté emisi dluhopisů důvěry ve prospěch ZpL a ExANO v horší kondici než před čtyřmi lety.

Pevně věřím, že další emise „dluhopisů důvěry“ 2018–2022 přinese více hmatatelných výsledků, nový management zeštíhlí firmu zpět k hospodářskému raicu a vrátí firmě efektivitu. Věřím, že společnost poroste nejen počtem zákazníků, ale i jejich spokojeností. Věřím, že Liberec má na víc.

Sdílet článek

Menu