Starostové si planě nestěžují, nýbrž odpovědně jednají

Tags:

Ano, bylo to našich osm jednotných hlasů Starostů pro liberecký kraj (SLK), které zásadním způsobem přispěly ke schválení smluvních dokumentů s Rattajovým TMR, zajišťujících, že se na Ještědu bude dál lyžovat i jinak sportovat. Ale nebylo to samozřejmé ani jednoduché. Když jsme dostali k projednání konečné verze smluv, vyrojilo se mnoho pochyb a výhrad. Po dvou týdnech jejich studia, zjišťování, jak to dělají ve Špindlu, shánění dalších informací a hlavně vzájemného dohadování jsme se nakonec sjednotili na tom, co nám vadí a co nám brání smlouvy s čistým svědomím a odpovědností vůči liberecké veřejnosti schválit. Byla to doba trvání smluv 25 let, závazek ručení propachtovaným majetkem a další čtyři ujednání, např. účast zástupce města ve správní radě TMR.

Mohli jsme dále lamentovat, hádat se, skřípat zubama a nakonec nic nevyřešit. Rozhodli jsme se ale jinak. Poslali jsme naše návrhy změn smluv druhé straně, primátorovi i právníkům a pozvali pana Rattaje a další zástupce TMR k jejich projednání. To jednání se uskutečnilo. Bylo tvrdé, otevřené, férové a během hodiny i úspěšně ukončené. Jeho výsledek nepochybně přispěl k tomu, že smlouvy byly zastupitelstvem schváleny, a to výraznou většinou.

Zdálo by se, že uzavřením smluv nastane vysněný „ráj na Ještědu“. Nikoliv, byl to jen první krok. To hlavní, totiž skutečné naplňování oněch smluv, je teprve před námi. TMR to bude stát velké úsilí a hodně peněz a město nesmí být jen trpným divákem. Musí velmi aktivně a pozorně sledovat všechny kroky TMR, napomáhat jim a také je rozumně usměrňovat. K tomu je nezbytné získat si vzájemný respekt a důvěru obou stran. Město musí respektovat zájem TMR posílit si své dobré jméno provozovatele lyžařských středisek a vydělat si odpovídající zisk. TMR zase musí respektovat zájem města chránit veřejný majetek a zajistit dostupnost služeb sportovního areálu na Ještědu především pro lidi z Liberce a okolí. Musí se také smířit s tím, že město není podnik s jedním šéfem, ale veřejná správa s 39 „šéfy“ zastupujícími sto tisíc libereckých občanů.

Řada kritiků, zejména z řad Změny pro Liberec, kritizovala průběh vyjednávání o smlouvách a jeho netransparentnost. Terčem kritiky byl zpravidla primátor Batthyány. My Starostové, coby opoziční strana, bychom si mohli samozřejmě přisadit, a dokonce kritizovat i kritiku Změny. Ještěd je ale příliš vážný a těžký problém, než aby si zasloužil nejapné půtky všech proti všem. Primátor sice do března 2017 jednal s TMR v hlubokém utajení, ale v pravý čas dal prostor zastupitelstvu, pracovní skupině a výběrovému řízení. Všechny kluby bez výjimky a bez ohledu na svoji velikost mohly po celou dobu jednání s TMR přicházet s podněty a připomínkami a přispívat ke konečnému výsledku.

Vyjednávání o smlouvách a jeho výsledek tak bylo kolektivním dílem všech klubů, primátora, právníků, odborů magistrátu i sportovní veřejnosti. V tomto směru se o výsledek výrazně zasloužil zastupitel Ondřej Červinka z ODS. I my Starostové se neskromně přiznáváme, že jsme svým dílem k úspěchu také přispěli a v samém závěru jsme pro město vyjednali výrazné zlepšení smluvních podmínek.

Sdílet článek

Menu