Starostové chtějí urychlit změny v řízení v DPMLJ

Tags:

BusLine na základě smlouvy z roku 2009 s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec (DPMLJ a.s.) zajišťuje část autobusových linek. Na základě této smlouvy požádala firma BusLine v létě 2016 o proplacení tzv. přiměřeného zisku za rok 2015. Faktura na 28,5 mil. Kč byla vedením DPMLJ několikrát vrácena, v listopadu 2017 ovšem byla firmou BusLine znovu zaslána, avšak s pohrůžkou, že v případě neproplacení smlouvu vypoví se všemi důsledky a sankcemi v neprospěch DPMLJ.

Představenstvo DPMLJ o celém problému týkajícího se nároku společnosti BusLine na proplacení tzv. přiměřeného zisku jednalo více než rok. Podle všech informací zavládl v poslední době ve statutárním orgánu DPMLJ chaos a zmatečné jednání, a to zejména v důsledku dlouho trvající koaliční rozepře mezi zástupci Změny a ANO.  Bez posouzení a právních analýz např. ze strany ÚOHS případně orgánů Evropské komise lze stěží potvrdit nebo vyvrátit nárok společnosti BusLine na proplacení přiměřeného zisku. Jestliže by tyto orgány potvrdily, že BusLine nemá právní nárok na požadované úhrady, měly by být tyto prostředky navráceny zpět.

Současné vedení města Liberce tvořené koalicí Změna+ANO podle našich informací plánuje ve stávajícím chaosu provést změny v řízení společnosti DPMLJ. Tyto změny měly podle Starostů nastat už před několika lety a pravděpodobně by dnešní situace v rozhodování představenstva byla přehlednější. Současné vedení města tím nesplnilo svůj slib z programového prohlášení z roku 2014. Starostové na rozdíl od koalice přesto nadále trvají na důsledném převodu řízení společnosti na tzv. německý model, a to včetně jasného vymezení nových kompetencí představenstva a dozorčí rady. Jakékoli jiné řešení, např. pouhá změna počtu členů ve statutárních orgánech, jak podle všeho navrhuje část koalice, je polovičaté, nesystémové a ukazuje se že i nefunkční. V představenstvu společnosti mají být výlučně profesionální odborníci, nikoliv politici amatéři a laici.

 

Sdílet článek

Menu