Starostové: chceme koupit pozemky po Textilaně, jsou strategické

Starostové pro Liberec podali do rady města návrh na vykoupení souboru pozemků v areálu bývalé Textilany. Pozemky o celkové rozloze zhruba 90 tisíc metrů čtverečních jsou totiž aktuálně na prodej kvůli tomu, že jejich nizozemský vlastník skončil v konkurzním řízení. Starostové považují lokalitu její polohou i rozlohou za mimořádně strategickou pro město Liberec i jeho občany a výkup pozemků za prioritní záležitost. „Pokud bychom měli volit mezi výkupem těchto nemovitostí a třeba libereckým zámkem, rozhodně za důležitější a významem strategičtější považujeme pozemky po Textilaně. Je to dlouhodobě neřešené bolavé místo, jehož stav Liberečany mimořádně zajímá. Město má možná poslední příležitost nemovitosti získat a přímo ovlivnit jejich budoucí využití. Navrhujeme proto, aby město nechalo pozemky znalecky ocenit, podalo vlastní nezávaznou nabídku a pokusilo se pozemky získat,“vysvětlil zastupitel města a lídr Starostů Jaroslav Zámečník.

Pozemky o rozměrech přibližně devět hektarů aktuálně vlastní společnosti Nova Textilana One, Nova Textilana Two a Nova Textilana Three, patřící do holdingu nizozemské společnosti Liberec Real Estate. Továrna Textilana byla zbořena na začátku tisíciletí. Holandští investoři zde plánovali vybudovat nákupní centrum Promenáda; záměr postavit zde komplex s multikinem, hypermarketem a dalšími obchody však byl na konci roku 2007 zastaven. Další variantou bylo vybudování bytového městečka a možný přesun liberecké nemocnice. Jedinou změnou, která se na pozemku dosud udála, však bylo přesunutí tramvajové trati. Zatímco v minulosti tramvaje areál Textilany objížděly, nyní trať pozemky přímo protíná. Toto je řešeno věcným břemenem vůči DPMLJ.

„Předpokládáme, že pokud se městu podaří pozemky získat, budou sloužit jako územní rezerva například pro budoucí zahradní čtvrť, která by mohla být kombinací bydlení, sociálních služeb a vzdělávání. Budoucí výstavba by přitom mohla být součástí PPP projektu, kam by město jako vlastník vložilo pozemky, popř. financovalo sítě, soukromý investor pak samotné stavby. Dalším partnerem tu ale může být i veřejná instituce – třeba Technická univerzita v Liberci,“dodal náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

O záměru vykoupit pozemky bude na začátku září rozhodovat liberecké zastupitelstvo, do té doby by ale město už mělo mít zpracovány dva znalecké posudky a také nezávazně oslovit realitního makléře.

Text z důvodové zprávy:

Společnost Colliers zastupuje vlastníka pozemků po bývalé továrně Textilana a v současnosti vyhodnocuje nezávazné nabídky na nákup pozemku o velikosti přibližně 90 tisíc metrů čtverečných.

Konkrétně se jedná o pozemky:

č.p. 1419, č.p. 1416, č.p. 1417, č.p. 1422, č.p. č.p. 1423, č.p. 1414/2 č.p. 1414/4 č.p. 1414/3 23, č.p. 1414/1 v k.ú. Rochlice u Liberce

č.p. 3596, č.p. 3598/3, č.p. 5806/2, č.p. 3598/14 , č.p. 3598/15, č.p. 3620 č.p. , č.p. 3621/2 č.p. 3618/2, č.p. 3597/3, č.p. 5903/2 v k.ú. Liberec

Pozemky o rozměrech přibližně devět hektarů aktuálně vlastní společnosti Nova Textilana One, Nova Textilana Two a Nova Textilana Three, patřící do holdingu nizozemské společnosti Liberec Real Estate.

Továrna Textilana byla zbořena na začátku tisíciletí. Holandští investoři zde plánovali vybudovat nákupní centrum Promenáda. Záměr postavit zde komplex s multikinem, hypermarketem a dalšími obchody však na konci roku 2007 byl zastaven. Další variantou bylo vybudování bytového městečka a možný přesun liberecké nemocnice. Jedinou změnou, která se na pozemku udála, bylo přesunutí tramvajové trati. Zatímco v minulosti tramvaje areál Textilany objížděly, nyní trať pozemky přímo protíná. Toto je řešeno věcným břemenem vůči DPMLJ.

Navrhujeme, aby statutární město Liberec podalo nezávaznou nabídku na nákup těchto strategických pozemků, a to v požadované struktuře:

Název subjektu kupujícího a údaje o jeho vlastnících.
Nabídková cena v českých korunách, vycházející z průměru dvou znaleckých posudků na nemovitosti
Potvrzení o tom, že nabídková cena vychází 100% z vlastního kapitálu / interních zdrojů.
Doložka, že nabídka je podmíněna schválením majetkoprávní transakce v zastupitelstvu města
Možné využití pozemků

Pozemky po bývalé Textilaně jsou umístěny v samém centru SML a svou polohou i rozlohou je možné je považovat za strategické. Až dosud nebylo reálné o odkupu s nizozemským vlastníkem vyjednávat, protože požadovaná cena byla nad jakékoli možnosti rozpočtu města. Pozemky přitom mohou sloužit jako nezbytná rezerva například pro budoucí zahradní čtvrť, která by byla kombinací bydlení, sociálních služeb a vzdělávání. Budoucí výstavba by přitom mohla být součástí PPP projektu, kam by město jako vlastník vložilo pozemky, popř. financovalo sítě, soukromý investor pak samotné stavby.

Aktualizace 31.7.2018 v 13.00 hod: Rada návrh záměru schválila.

Sdílet článek

Menu