Proč tento web?

Tags:

Základem správného rozhodování o věcech veřejných a kritického posuzování přijatých rozhodnutí je dostatek správných informací a porozumění problému z pohledu co nejširšího spektra zájmů. Klub zastupitelů za Starosty pro Liberecký kraj v Zastupitelstvu města Liberec se proto rozhodl založit webové stránky, které by měly veřejnosti více přiblížit témata a problémy správy města neboli Liberecké politiky.

Stránky Liberecká politika si nekladou za cíl být tzv. nezávislé médium a ani si nekladou za cíl být politickou hlásnou troubou jediné pravdy. Kladou si za cíl vysvětlovat vlastní postoje autorů příspěvků a vést k nim slušnou a věcnou diskuzi. Autorem nebo spoluautorem může být každý, kdo zašle svůj autorizovaný článek nebo jen námět na e-mailovou adresu redakce.

Pevná pravidla pro příspěvky a diskuzi k nim, nejsou zatím stanovena. Redakce si přesto vyhrazuje právo příspěvky, které budou v rozporu s cíli těchto stránek, nezveřejnit s tím, že důvody autorovi sdělí na jím uvedený e-mail. Obdobně si redakce vyhrazuje právo nezveřejnit diskusní příspěvky, které budou vulgární nebo urážející.

Jsme si vědomi, že na facebooku existovala svého času stránka se stejným názvem „Liberecká politika“. Proto jsme uživatele s nickem Josef Pepaweb oslovili a požádali jej o souhlas, avšak bez odezvy. Snad se nebude zlobit, a jestli ano, nechť kontaktuje redakci.

Náklady na provoz stránek budou propláceny z prostředků Starostů pro Liberecky kraj.

Sdílet článek

Menu