Proč město levně prodává, ale draze nakupuje?

Vedení města se asi nedostatečně poučilo z chyb svých předchůdců. Některé kroky s majetkem města bohužel opět postrádají zodpovědný a hospodárný přístup. Posuďte sami.

Odkup parku pod Klášterem za 4,8 mil.Kč

O případu jsem psal již prosincovém Zpravodaji města Liberec. Před 10 lety patřil pozemek pod Klášterem o rozloze cca 7 tisíc m2 Krajské nemocnici Liberec. Tehdejší vedení nemocnice prodalo pozemek jako nepotřebný jednomu nejmenovanému libereckému podnikateli za 1,5 mil.Kč. V roce 2017 ale náměstek Korytář přichází s návrhem odkoupit tento zanedbaný a svažitý pozemek za 4,8 mil.Kč. Přitom podle podle městem objednaného posudku od soudního znalce byla stanovena cena obvyklá něco málo přes 2 mil.Kč. Můj návrh, aby se pozemek koupil za cenu podle soudního znalce neprošel a koalice Změny a ANO prosadila vyšší výkupní cenu, a to 4,8 mil.Kč.

Prodej podílu města ve společnosti FinReal Liberec a.s.

V 90.letech získalo město Liberec v rámci privatizace cca 7% podílu na společnosti FinReal Liberec a.s. vlastnící areál ČSAD Liberec poblíž dnešního obchodního centra Nisa. Rozloha areálu je asi 75 tisíc m2 a má vysoce lukrativní polohu u dálnice na Prahu. Zastupitelstvo města v červnu 2017 uložilo náměstku Korytářovi zajistit dva znalecké posudky na tržní cenu 7% podílu města ve společnosti FinReal. V jednom z těchto posudků z října 2017 je uvedeno, že účetní hodnota společnosti je 67 mil.Kč, ale tržní hodnota areálu by v případě prodeje mohla činit až 300 mil.Kč a je tedy vhodné ji ověřit dalším znaleckým posudkem. Podíl města by tak mohl činit skoro 20 mil.Kč. V únoru 2018 však náměstek Korytář předložil zastupitelstvu města Liberec návrh na prodej 7% podílu města ve společnosti za 5,2 mil.Kč. Ověření tržní ceny areálu bohužel nebylo z neznámých důvodů provedeno. Ze záměru prodeje po naší kritice zatím město upustilo.

Sdílet článek

Menu