Přeje si vůbec Změna rozvoj Liberce?

Tags: ,

Zastupitelé města Liberce dostali při prosincovém jednání zastupitelstva na stůl dopis s razítkem odesílací pošty v Hodkovicích nad Mohelkou od anonyma, který je varoval před mužem s krycím jménem „Čmelák“. Údajně je pověřen úkolem jakýchsi Středočechů, aby degradoval Liberec a pomohl tak kraji obklopujícímu Prahu. Spolu s kolegy z klubu SLK jsme se tomu zasmáli a dopis odložili. Smích nás ale po pár dnech přešel.

V článku v Sächsische Zeitung z 19. 12. 2015 Jan Korytář uvažuje o tom, že se přestěhuje zkušebně na jeden měsíc do německé Žitavy, aby získal Liberečany pro svůj nápad využít přebytek volných žitavských bytů s cílem snížit tlak na výstavbu nových bytů v Liberci. Po přečtení naše pochybnosti o úmyslech 1. náměstka primátora s naším Libercem dramaticky vzrostly. Jak může 1. náměstek města Liberce veřejně prohlásit, že chce umést cestu pro Liberečany, aby se mohli usazovat v saské Žitavě? Cožpak by nemělo být jeho prvořadou snahou dělat vše pro to, aby Liberečané byli ve městě spokojeni, přiváděli zde na svět děti, zapojovali se do veřejného života, obohacovali svojí pílí místní firmy a také odváděli daně, zkrátka aby v Liberci bydleli? Cožpak je ekologické, aby Liberečané žili v Žitavě a dojížděli do Liberce? Víme a videa to dokazují, že náš primátor i na neobvyklých místech kope za místní fotbalový klub. Ale za koho kope Jan Korytář? Stále ještě za Liberec a jeho obyvatele?

Naše pochybnosti o zdravém patriotismu a sounáležitosti zastupitelů Změny pro Liberec (ZpL) s městem pod Ještědem ještě narůstají, když si uvědomíme, že jeden z nich má trvalý pobyt na předměstí Mnichova a o další, mistryni světa ve Spartan Race, noviny píší, že žije v Jablonci a Liberci?

Znejišťuje nás, a to již dlouhodobě, plán ZpL přetvořit Liberec novým územním plánem na jednu velkou zelenou plochu s minimálními možnostmi rozvoje ploch pro bydlení i pro průmysl. To je ten chtěný rozvoj města? Nebo jeho konzervace a zaostávání?

A jak moc prospívají mnohá žalování či dokonce žaloby různých osobností kolem ZpL na investiční akce města (namátkou Lázně)? Jak náklady na úspěšnou právní obhajobu, které muselo město vynaložit, propívají městu?

Ani dvě velké a drahé kauzy z končícího roku nám nepřidávají na klidu a nepřesvědčují, že by ZpL usilovala o ta nejlepší řešení pro Liberec: nevýhodná dohoda s MVV o snižování ceny tepla z teplárny je výhodná především pro MVV, nikoliv pro město, a kvapem uzavřená dohoda s Eltodo, bez jakékoliv úspory pro město, je pro náš klub také velkým otazníkem.

Otázek nad úmysly ZpL s naším městem se koncem roku vynořilo příliš mnoho. Co dalšího nám přinese nový rok? A jaká další pošta nám zastupitelům přijde z Hodkovic? A zůstane jen u ní?

Sdílet článek

Menu