Pohanka: Větší čistota města by měla být samozřejmostí

Tags: ,

Jak si podle vás stojí Liberec v otázce čistoty a údržby města?

Čistota města je v Liberci dlouhodobý problém. Stejně jako většina občanů ho vnímám velmi intenzivně. Koneckonců na třetím místě ankety, v níž měli obyvatelé Liberce odpovědět na otázku, co by si přáli ve městě zlepšit, se umístila větší čistota a úklid města. Lidé si stěžovali hlavně na nepořádek v místech s velkou koncentrací osob. Nedopalky, nevysypané koše, prach, rozšlapané žvýkačky, povalující se PET láhve.

Kde je podle vás problém?

Myslím si, že řešení nemusíme hledat v nedostatku financí nebo pracovních sil. Je to o důsledné kontrole, správném nastavení procesů a jednoduše se na tuto oblast více zaměřit. Máme-li být s výsledkem spokojeni, musí být čistota a úklid města naší jasnou prioritou.

Existuje řešení?

Určitě. Dám Vám příklad. Ve Vratislavicích nad Nisou, kde působím jako starosta za SLK, tento problém řeší výborně fungující technické středisko. Pravidelný úklid obce, sekání trávy a v zimě odklízení sněhu je naší prioritou a hranice mezi katastrem Liberce a Vratislavic je z tohoto úhlu pohledu bohužel jasně patrná. Liberec přitom disponuje vlastními technickými službami, takže by to tu mohlo jít také. Ve Vratislavicích nad Nisou jsem dokázal, že umím nastavit jejich správné fungování a myslím, že mám tedy řešení i pro Liberec.

Sdílet článek

Menu