Otevřený dopis ing. Kasperové ke snaze navrhnout ředitele Botanické zahrady na medaili

Dobrý den,

ráda bych se jako občanka a bývalá zaměstnankyně Botanické zahrady Liberec (dále jen „BZ“) vyjádřila k článku, který vyšel v posledním čísle Libereckého zpravodaje o snaze Zastupitelského klubu SLK udělit řediteli BZ medaili za celoživotní zásluhy. Nechci zpochybňovat zásluhy, které ředitel jistě má na celkové podobě expozic a pavilonů
v BZ. Ačkoli sám na to nebyl. Celou dobu např. intenzivně spolupracoval s vedoucím zahradníkem Z. Eichlerem, který se také podílel na architektuře expozic (viz webové stránky BZ) a společně jezdili na expedice. Mimochodem dnes ráno dostal zmíněný Z. Eichler výpověď pro údajné hrubé porušení pracovní kázně.

Výše zmíněná výpověď je jen jednou z řady událostí, které v posledních měsících v BZ pod vedením ředitele Studničky proběhly. Sama jsem dostala výpověď v červenci 2015 pro údajnou nadbytečnost.

Koncem srpna 2015 došlo k naprosto zásadní události. Kolegyně Hana Eichlerová obdržela nařízení ředitele, která se týkala redukce sbírky sukulentních rostlin. Jednalo se o její značnou část, včetně druhů, které jsou celosvětově chráněny mezinárodní úmluvou CITES*. Značnou část vyřazených exemplářů pak ředitel po odchodu p. Eichlerové na dovolenou zlikvidoval vhozením do kontejneru směsného odpadu! Jsem očitým svědkem. Vyřazené druhy a
exempláře mají přitom vysokou finanční hodnotu, pokud je vůbec jejich cena vyčíslitelná. Původně se jednalo o rozsáhlou sbírku, o kterou kolegyně (bez jediné písemné či slovní výtky) pečovala cca třicet let, sbírku značně rozšířila, s čistého entuziasmu rostliny nakupovala pro BZ i za vlastní finanční prostředky. V říjnu 2015 dostala paní Hana Eichlerová opět pro údajné hrubé porušení pracovní kázně výpověď.

Není pochyb o tom, že v tomto případě došlo k naprosto nepřijatelnému pochybení ze strany ředitele a ke zcela zásadnímu prohřešení proti poslání Botanické zahrady Liberec jako vědecko-výzkumné instituce. Z výše uvedeného také vyplývá přinejmenším podezřelé chování ředitele ke sbírkám i zaměstnancům BZ. Udělení ceny v kontextu s uplynulými událostmi je zcela paradoxní a v přímém rozporu s jeho neprofesionálním, ba alarmujícím chováním.

Celá kauza ohledně likvidace rostlin mezinárodního významu je řešena v médiích i s vedením města. Náměstek Ivan Langr pak zcela na místě pověřil Českou inspekci životního prostředí k prošetření celé záležitosti. Tímto také vyjadřuji naprostý nesouhlas s nevhodným způsobem, kterým byla tato skutečnost veřejnosti sdělena. Proto Klubu směle navrhuji, aby se místo umíněné snahy o udělení medaile spíše informovali o současné situaci v BZ a o skutečných důvodech jednání pana náměstka.

S pozdravem
Ing. Klára Kasperová

* V Botanické zahradě je rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zřízeno tzv. záchranné centrum CITES. Slouží určitým speciálním způsobem k ochraně nejohroženějších druhů světa před vyhubením. Děje se tak na základě mezinárodní konvence známé právě pod zkratkou CITES. Tím je potvrzeno významné postavení instituce v republikovém a mezinárodním měřítku.“ (http://www.botaniliberec.cz/vyvoj-historie.php)

Sdílet článek

Menu