Na peníze ze sportovních dotačních titulů i přímé podpory může dosáhnout každý. Kraj letos žadatelům rozdělí 57 milionů

Bezmála 57 milionů korun letos rozdělí na podporu sportu a sportovních oddílů Liberecký kraj. Finance půjdou prostřednictvím dotačních programů (22 mil. Kč) nebo přímou podporou (35 mil. Kč), zejména na fungování a aktivity sportovních oddílů a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Některá tvrzení, že kraj podporuje jen vybrané velké sportovní kluby, nejsou pravdivá, je to totiž přesně naopak. Podpory se letos opět dočkají stovky žadatelů.

„Naším cílem bylo cílem zavést taková opatření, aby byl systém rozdělování dotací férový, spravedlivý a transparentní. Zároveň jsme chtěli tuto finanční kapitolu významně posílit, což se podařilo,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Zatímco v roce 2013 bylo na sportovních
dotacích vyplaceno 17.238.886 Kč, v nadcházejících letech vyplacené částky výrazně vzrostly (2014 – 30.038.343 Kč, 2015 – 55.776.681 Kč, 2016 – 56.873.000Kč).

Dávno se nerozděluje tzv. „porcováním sportovního medvěda“, jak bylo dříve zvykem, ale na základě transparentního systému a strategie sportu pro roky 2014 – 2016, vypracované sportovní komisí Libereckého kraje. O finance může žádat každý, kdo splní podmínky dotačního programu. Z přímé podpory jsou peníze koncepčně rozdělovány mezi zajímavé a zpravidla tradiční a významné akce nebo projekty Libereckého kraje. Mezi ně patří například lyžařská Jizerská 50, atletický Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově, automobilová soutěž Rally Bohemia a další. Nemalé finanční částky kraj věnuje také na úpravy běžeckých lyžařských tratí na jeho území – Jizerské magistrály, Krkonošské magistrály a Lužickohorské magistrály, které využívá široká veřejnost.

Výrazná je rovněž podpora začínajících sportovců. „Například v Jilemnici máme sportovní gymnázium zaměřené především na biatlon a lyžování, které jsou v Libereckém kraji jako doma. Bez vhodného areálu se nelze věnovat těmto sportům naplno, a proto podporujeme vznik Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka. Už vloni zastupitelstvo na jeho vybudování schválilo 15ti milionovou dotaci,“ přibližuje Martin Půta jednu z výrazných finančních podpor. Součástí vyčleněných prostředků jsou také samostatné aktivity Libereckého kraje, spojené především s účastí na olympiádě dětí a mládeže, ve výši 2 mil. Kč.

„Podle mého názoru si podporu zaslouží jak malé venkovské oddíly, tak i velké kluby, které Liberecký kraj reprezentují na špičkové celostátní i mezinárodní úrovni,“ zdůraznil Martin Půta.

PŘEHLED PŘIJATÝCH A PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ Z DOTAČNÍHO FONDU LK
přijaté projekty (žádosti) 2012 2013 2014 2015
grantový, dotační fond, programové dotace 226 1368 531 902
podpořené projekty (žádosti) 2012 2013 2014 2015
grantový, dotační fond, programové dotace 226 439 332 560
objem peněžních prostředků 2012 2013 2014 2015
grantový, dotační fond, programové dotace     4 650 000,00 Kč    15 000 000,00 Kč      15 000 000,00 Kč     37 178 000,00 Kč
průměrná dotace na 1 projekt 2012 2013 2014 2015
grantový, dotační fond, programové dotace 20 575,00 Kč 34 168,00 Kč   45 180,00 Kč    66 389,00 Kč

Tisková zpráva LK, 28. 4. 2016

Sdílet článek

Menu