Michal Hron: Starostové se o bytových domech chtějí dohodnout

Tags: ,

V poslední době jsou Starostové pro Liberecký kraj kritizováni za to, že nemají zájem se dohodnout se společností Interma Byty, a.s., jak se podělit o šest bytových domů v Zeleném údolí s 254 byty a 38 garážemi. Není to pravda.

Dohodnout se chceme. Vycházíme z  toho, že Okresní soud v  Liberci zamítl požadavek Interma Byty převést zdarma na tuto společnost majetek města v  hodnotě cca 175 mil. Kč. Protože Interma Byty má o  tento majetek města zájem, podala proti rozhodnutí soudu odvolání a  současně nabídla městu Liberec, že jeho majetek odkoupí.

Klub Starostů ale nesouhlasí s tím, že by Liberec místo peněz, tj. místo cca 220 mil. Kč dostal pouze možnost po dobu 12 let používat 254 bytů pro účely sociálního bydlení. Jednak by na tom město prodělalo a jednak by po 12 letech městu nezbylo vůbec nic. Navíc těch 12 let není jistých a stejně tak není vůbec jisté, jestli je takový obchod v souladu se zákonem. Společnost by také mohla přijít do konkurzu a  město by zase splakalo nad výdělkem.

Představa Starostů je, aby město majetek neztrácelo, a  naopak jej zhodnocovalo. Zejména když se jedná o byty, které město potřebuje. Starostové se proto dohodnout chtějí a  mají připravený vlastní a pro obě strany spravedlivý a výhodný návrh. Ten spočívá v rozdělení šesti domů mezi město a společnost v poměru 40 : 60. Město by se tak stalo jediným vlastníkem dvou domů s 98 byty a společnost vlastníkem čtyř domů se 156 byty; případný rozdíl by si město a společnost vyrovnaly v  penězích. Město by tak získalo jistotu, že bude moci natrvalo používat 98 bytů k sociálnímu bydlení, a společnost by mohla své domy užívat bez jakéhokoliv omezení.

Zastupitelé ODS, Změny, LOL a ANO dosud prosazovali návrh z  dílny Interma Byty. Důvodem je jejich přesvědčení, že společnost na žádný jiný návrh než ten její nepřistoupí a že se raději bude dále soudit. Zájem společnosti na mimosoudním vyrovnání je pro ni ale stejně žádoucí jako pro město. I  když totiž bude Interma Byty ve svém soudním sporu, kterého se už ani město neúčastní, protože se vzdalo práva na odvolání, úspěšná, bude muset zaplatit daň z bezúplatného nabytí majetku ve výši cca 50 mil. Kč a je pravděpodobné, že tyto peníze společnost nemá. Ostatně společnost v případě dvou domů onen spor již vyhrála, a přesto si je do svého vlastnictví dosud nepřevzala. Důvod je právě nejspíš daň, která z těchto dvou domů činí cca 19 mil. Kč.

Starostové mají upřímný zájem najít s  Interma Byty, a.s., mimosoudní dohodu, ale dohodu vyváženou a  spravedlivou pro obě strany. Starostové věří, že společnost dojde k tomu samému a začne s městem jednat vstřícněji než doposud.

Sdílet článek

Menu