Město Liberec zdolalo v IPRÚ teprve první překážku

Tags:

Na lednovém jednání zastupitelstva města Liberec byl jednomyslně schválen Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), který je základní podmínkou pro šanci čerpat z evropských fondů slíbených 2,6 miliardy korun. Je to jeden z prvních kroků, ale teprve až realizace konkrétních projektů jako je výstavba autobusového terminálu nebo rekonstrukce Liebiegova paláce prověří schopnosti vedení koalice ZPL/ANO.

Kdo by očekával bouřlivější diskusi či koaličně opoziční souboj nad obsahem třísetstránkového dokumentu, prokázal by jen neznalost situace a politických souvislostí. Příprava IPRÚ se v srpnu 2015 setkala s ostrou kritikou ze strany ministryně Karly Šlechtové a její náměstkyně Kateřiny Dostálové. Jejich kritika se týkala zejména časového skluzu prací, nezapojení menších obcí a dalších partnerů do přípravy integrovaného plánu a také hrozby, že při nesplnění požadovaných parametrů liberecký region o oněch 2,6 miliardy Kč přijde.

Po půlročním snažení a silném tlaku Starostů a dalších opozičních stran nakonec liberecké zastupitelstvo v lednu 2016 předložený dokument jednomyslně schválilo s vědomím, že případné odmítnutí či zpochybnění obsahu IPRÚ by mohlo vést k zastavení žádosti o poskytnutí 2,6 miliardy Kč. A takové riziko si nikdo nechtěl vzít na svědomí. Nicméně je jasné, že hlavní dějství IPRÚ je teprve před námi a teprve realizace konkrétních projektů prověří schopnosti vedení liberecké koalice ZPL/ANO.

Podle závazného finančního plánu IPRÚ se totiž s proplacením prvních projektů a dotací počítá v roce 2017, a to ve výši 305 mil. Kč. V roce 2018 by měly být proplaceny projekty ve výši 442 mil. Kč. Tj. do konce volebního období v říjnu 2018 bude nutno realizovat a dokončit projekty za bezmála 800 milionů Kč. Z tohoto důvodu bude muset vedení města Liberec svoji kapacitu vložit do urychlené přípravy a realizace projektů. Před samotným proplacením dotace se musí vedení radnice připravit na absolvování nesčetných kontrol a auditů. Přijdou desítky rizikových situací a úzkých míst, které Změna pro Liberec tak ráda v minulosti z opozičních lavic kritizovala a ještě víc zužovala.

Doufejme, že avizované projekty, jako je rekonstrukce Liebiegova paláce (bývalé galerie), výstavba terminálu u autobusového nádraží, parkovacího domu u nemocnice nebo rozšíření kapacit základních a mateřských škol, má již vedení města připravené a ještě letos bude u většiny zahájena jejich realizace. Jinak bychom se museli začít vážně obávat, že nesplnění finančního plánu IPRÚ by mohlo v konečném důsledků způsobit nedočerpání oněch 800 milionů do roku 2018 a jejich vracení zpět EU. Ty obavy jsou skutečně na místě, neboť o konkrétní přípravě uvažovaných projektů není prakticky nic známo, a pokud na nich radnice pracuje, tak v hlubokém utajení.

Sdílet článek

Menu