Lukáš Hájek: Spustili jsme participativní rozpočet

Liberec netvoří zdaleka jenom budovy a ulice, ale hlavně jeho obyvatelé. A právě bez vašeho přispění by se naše město rozvíjet nemohlo. Dali jsme proto Liberečanům do ruky nástroj, jak se mohou na zlepšování tváře města sami podílet – participativní rozpočet.

Celkem 5 milionů Kč z městského rozpočtu jsme poprvé v roce 2020 a nyní znovu v roce 2022 vyhradili pro projekty občanů. Právě obyvatelé města tak nejprve vytvoří vlastní návrhy na zlepšení veřejného prostoru a následně o nich sami hlasují. Smyslem celého projektu je nejen něco nového postavit nebo vylepšit, ale také zapojit občany více do rozhodování o využití části městského rozpočtu.

V druhém ročníku participativního rozpočtu rozhodli Liberečané o 11 projektech, které město v následujících měsících zrealizuje v celkové hodnotě 5 milionů korun. Absolutně nejvyšší počet hlasů získal projekt na pokračování revitalizace Lesního koupaliště, ve velkých projektech se nejlépe vedlo oživení břehu řeky Nisy naproti fotbalovému stadionu, v menších projektech potom kultivovanému předprostoru Kina Varšava.

Důležité je také zmínit, že naší pozornosti se dostane i projektům, které nedostaly dostatek hlasů. Nehodíme je do koše, ale navrhneme jiný způsob, jak je zrealizovat. Spousta z nich pomůže danou čtvrť zkrášlit či zpříjemnit život místních obyvatel. Úspěšný projekt participativního rozpočtu budeme nadále rozvíjet – v příštím volebním období bude pro nápady občanů města celkem k dispozici celkem 50 milionů korun.

Sdílet článek

Menu