Lidé bděte! Nový územní plán může ohrozit vaše privátní i občanské zájmy

Tags: ,

Karolina Hrbková (ZpL) představila v pondělí 29. 2. 2016 nový územní plán. Ač již v roce 2014 občané územní plán připomínkovali, musí jej prostudovat znova, aby pak nebyli překvapeni.

Občané Liberce územní plán již v letech 2013 a 2014 připomínkovali, ale nové vedení města se rozhodlo oddálit jeho vydání o jeden rok. Dnes je jisté, že zdržení bude dozajista delší, což je paradoxní vzhledem k tomu, že koncept se úplně zásadně nezměnil. Protáhlo se tak období nejistoty a z toho plynoucí „paralyzování“ rozhodování stavebního úřadu v oblastech, které se novým územním plánem mohou změnit.

Nový územní plán, který byl v pondělí Karolínou Hrbkovou za Změnu pro Liberec prezentován zastupitelům a členům výboru, má nahradit dlouho připravovaný územní plán. Ten prošel již rozsáhlým veřejným projednáváním a k jeho dokončení chybělo provést jen několik kroků. Změna se jej se souhlasem ANO rozhodla hodit do koše, aniž by se lidé dozvěděli způsob vypořádání připomínek.

Nový návrh se sice v principech od předchozí verze příliš neliší, ale překvapení se skrývá v důležitých maličkostech. Některé změny totiž nemusí být patrné na první pohled. Je nutné prostudovat nejen grafickou podobu (mapu), ale i textovou část, kde jsou definice využití ploch, indexy zastavitelnosti (hustota výstavby) a další omezující podmínky popsány písemně, a nutno říci, že laikovi ne moc srozumitelně. Z těchto možných problematických bodů jmenujme např.

  • výrazně méně ploch pro výstavbu mimo centrum neboli omezení možné výstavby rodinných domů,
  • jiné umístění a zmenšení některých výrobních a obchodních ploch v sousedství obytných zón neboli možné omezení tvorby nových pracovních míst,
  • více zelených nezastavitelných ploch, a to i na soukromých pozemcích, neboli jejich ekonomické znehodnocení,
  • požadavek zadání regulačních plánů pro několik území, např. Textilana, Perštýn, Papírová ulice, LVT, Intex nebo U Lípy neboli případné zvýšení nákladů pro nové investice,
  • nová koncepce zásobování teplem, bránící zavádění plynu do určitých částí města neboli možnému odpojování od Teplárny.

Majitelé pozemků a vlastně všichni občané by měli novému územnímu plánu věnovat velkou pozornost. Každý by si měl zkontrolovat, jestli se ho některá ze změn nedotkla. Někdo by pak mohl být překvapen zásahem do svých plánů a představ, jak moci s pozemky nakládat oproti již připomínkované předchozí verzi.

Komu záleží na osudu jeho pozemků a okolí, kde žije, ten by se měl bez váhání o podobu nového územního plánu zajímat. Připomínky bude možné podat v šibeniční lhůtě do 15. dubna 2016. Ačkoliv Změna klade důraz na komunikaci s občany, lhůtu pro předkládání připomínek stanovila v nejkratší možné délce 45 dnů a snížila i počet besed s občany.

Informace Územním plánu:

http://liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/seznamte-se-novym-navrhem-uzemniho-planu-mesta-liberce.html

Sdílet článek

Menu