Koho a jak postihne „nový“ nový územní plán

Tags: ,

Na jednání Zastupitelstva dne 30. 4. 2015 prosadila  ZpL s podporou ANO nový harmonogram zpracování návrhu územního plánu, což neznamená nic jiného než zahájení přípravy zcela nového návrhu ÚP. Náměstkyně Karolína Hrbková popisuje zamýšlené změny jako malé. Zároveň ale hodnotí „Rutkovkého návrh“ ÚP jako „totální paskvil“. Z vyjádření náměstka Jana Korytáře i z diskusí na různých internetových fórech lze dovodit odhodlání změny ÚP zcela předělat. Z toho usuzuji, že změny budou výrazné a dopady na konkrétní vlastníky nebudou kosmetické.

I přes několikráte opakovanou žádost o přesnou specifikaci plánovaných změn se členové výboru pro územní plán nedozvěděli oficiálně více než, že:

  • Základem návrhu ÚP bude územně analytický podklad – územní studie zeleně.
  • Cílem návrhu ÚP K. Hrbkové je zamezit výstavbě do tzv. volné krajiny.
  • Obvodová sběrná komunikace (Doubí-Hanychov- Ostašov-Stráž) je Změnou pro Liberec vytrvale hodnocena jako nepotřebná a nabubřelá
  • Liberec je málo zelené město, je třeba stávající za každou chránit a novou vynutit
  • Umožnit novou bytovou výstavbu jen formou zahušťováním stávající výstavby
  • Liberec má průmyslových ploch už dost

Z výše uvedených oficiálních vyjádření i neoficiálních stanovisek jsem rozklíčoval pravděpodobný dopad na různé skupiny obyvatel v Liberci. Je možné, že se ve svém úsudku mýlím. Budu jen rád, pokud můj mylný závěr rozvíří věcnou diskusi, během , které se dozvíme, jak to s Územním plánem vlastně bude.

Majitelé prázdného pozemku na okraji Liberce, který je v „Rutkovského návrhu“ zastavitelný

Tito majitelé by se měli mít na pozoru. Projednávání „návrhu Hrbkové“ by mělo být veřejné a měli by mít možnost alespoň podat námitku. Pokud však je ve starém (dosud platném) návrhu ÚP pozemek nezastavitelný a v „Rutkovského“ návrhu jako zastavitelné, měli majitelé začít místo stavění uvažovat o chovu ovcí a koz. A nebo proniknout do tajů lobbyingu.

Majitelé pozemků na okraji Liberce dle platné ÚP jako zastavitelné

Tuto skupinu vlastníků lze označit za výherce v loterii. Změna pravděpodobně nebude zastavitelné pozemky dle platného ÚP měnit na nezastavitelné. Městu by tak reálně hrozily žaloby vlastníků o náhrady. I když změna je život… Přesto by i oni měli být ostražití a sledovat především textovou část, která může ovlivnit míru zastavitelnosti pozemku. Lze očekávat, že cena těchto pozemků výrazně vzroste.

Majitelé domů na okraji Liberce

Těmto majitelům se otevírá ideální možnost přes „návrh Hrbkové“ definitivně zamezit výstavbě ve svém okolí a zachovat si tak dobrý výhled z okna. „návrh Hrbkové“ bude mít pro takové snahy pochopení a podporu.

Obyvatelé Doubí, Hanychova, Ostašova – motoristé

Díky vypuštění obvodové sběrné komunikace se zlepšení dopravní situace nedočkají ani náhodou. I následující desetiletí budou poskakovat  Švermovu  a Hodkovickou ulicí a křižovatka u viaduktu bude ve špičce noční můrou všech účastníků silničního provozu, a to vč., hromadné dopravy.

Obyvatelé Doubí , Hanychova, Ostašova – rezidenti

Pokud jim vyhovuje komplikovaná dopravní situace při cestách kamkoliv a zároveň jsou jejich pozemky poblíž plánované trasy obvodové komunikace, jsou v určitém ohledu výherci.  Kolem jejich zahrad nebudou jezdit jiní motoristé. Na druhou stranu tam nebude  alej ani cyklostezka, v lokalitě nebude kanalizace, protože ta měla být právě v tělese komunikace.

Majitelé průmyslových ploch, dosud nezastavěných

Jsou jasnými výherci v dané situaci. Nepředpokládám, že si K. Hrbková troufne změnit dosud průmyslové plochy na plochy zeleně. Vykoledovala by tak městu Liberec pořádnou snůšku žalob o náhradu. Tyto pozemky s ohledem na mizivý přírůstek nových  průmyslových ploch nabudou na hodnotě.

Obyvatelé v zastavěné části města

Jedním z mála míst, kde s stavební činnost povolí, budou již dnes zastavěné oblasti. Domům budou povoleny nástavby, tj. zvýší se podlažnost. Dosud volné plochy (kupř. plácky pro venčení psů nebo pro čutanou) budou zastavěny.

Investoři do průmyslové výroby

Je nezpochybnitelné, že se naše ekonomika bez výrobních firem neobejde, pokud se ovšem nechceme vrátit  k lovecko-sběračské civilizaci. Továrna se ve vzduchu vznášet nemůže. I v návrhu „Rutkovského návrhu“ je jen pár hektarů rozvojových ploch. Bez existence sběrné obvodové komunikace ale tyto plochy nemají napojení a ztrácejí tak smysl.

Jediné plochy, které pro rozvoj průmyslu zbudou, jsou současné brownfieldy (Lites, Bytex, Slévárna), které bez vysokých nákladů nelze nabízet za srovnatelných podmínek jako mohou nabízet okolní obce.

Okolní obce

Pro obce v dojezdové vzdálenosti od Liberce bude nový ÚP požehnáním. Do jejich náruče vyžene movitější obyvatelé, kteří  již nechtějí žít na zanedbaných sídlištích, ale postavit rodinný domek jim návrh K. Hrbkové znemožní. Stejně tak budou odehnáni noví investoři do průmyslové výroby do okolních měst, kde jim rozvojové plochy nabídnou za v regionu srovnatelných podmínek.

Výše uvedené úvahy vycházejí z předpokladu, že „návrh ÚP Hrbkové“ bude projednáván transparentně a veřejně, stejně jak před volbami i po nich deklarovala. Z nejasných vyjádření ohledně způsobu projednávání na ZML 30. 4. 2015 ale vyvozujeme reálné riziko, že někteří vlastníci pozemků budou mít možná obtížný až nemožný přístup k informacím ke změnám v ÚP.

S ohledem na přístup Změny k informování Výboru pro územní plán a rozvoj vyslovuji obavy, jestli bude mít opozice reálnou možnost plánované změny rozklíčovat. Je nemilé, když nákladná veřejné zpráva občany a firmy zatěžuje dalšími povinnostmi a činnostmi. Avšak bez aktivního až aktivistického přístupu Vás, samotných vlastníků, k vyvážené podobě ÚP nedojde.

Sdílet článek

Menu