Kdo a s čím bude zastupovat zastupitele ve věci územního plánu?

Tags: ,

Ing. Karolína Hrbková byla na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolena uvolněnou radní města a zastává funkci náměstkyně pro územní plánování veřejnou zeleň a životní prostředí, aniž by se občané města dozvěděli z jejího projevu, následných tiskových zpráv či programového prohlášené koalice její priority při dokončování územního plánu města.

Na zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2014 bude paní náměstkyně navržena panem primátorem do funkce pověřeného zastupitele pro „územní plán“. A opět se zastupitelé ani veřejnost nedozvídají, s jakými plány a prioritami hodlá náměstkyně Hrbková všechny zastupitele v této ožehavé otázce jednat.

Je všeobecně známo, že kandidáti Změny pro Liberec považují návrh územního plánu za špatný nebo dokonce zralý na celkové předělání. Je proto oprávněná obava, že územnímu plánu, vbíhajícímu do cílové rovinky, mohou být podseknuty nohy a to buď územní studií zeleně, nebo i pouhým obstrukčním využíváním všech možných lhůt daných zákonem.

V Liberci panuje svého druhu stavební uzávěra již 7 let. Již 7 let čekají stavebníci na nový územní plán, který by jim umožnil využívat své pozemky. Podle předchozích vyjádření náměstkyně Hrbkové lze usuzovat, že si stavebníci budou muset na uskutečnění svých stavebních záměrů ještě několik let počkat. Už jen dříve avizovaná  podmínka, schválení územního plánu musí předcházet zpracování územní studie zeleně, vyvolává celou řadu otázek, na které kandidátka na pozici pověřeného zastupitele nedává veřejně odpovědi:

  • Proč je vyžadována jen studie zeleně a ne třeba studie cyklodopravy, veřejných ploch, vodních ploch, sportovišť či pěší dopravy?
  • Jak se výstupy územní studie zeleně odrazí v územním plánu?
  • Bude se územní plán překreslovat a přepočítávat?
  • Jak bude stavení úřad pracovat s územně analytickým podkladem, tj. s územní studií zeleně při územním řízení, když se jedná o materiál obvykle zpracovávaný jako východisko a podklad územního plánu?
  • Stane se z územní studie zeleně něco jako nesystémová příloha územního plánu?
  • A kdo územní studii zeleně vyhotoví, když se do prvního kola výběrového řízení na zpracovatele nikdo nepřihlásil?
  • Nebo územní plán bude čekat, dokud se nenajde zpracovatel?

Otázek by bylo více, většinou odborných a nudných. Občany, firmy i nás zastupitele za SLK zajímá odpověď na jednu zásadní otázku: Dočkáme se do roka a do dne územního plánu?

Sdílet článek

Menu