Jiří Janďourek: Postaráme se o výstavbu 5 000 nových bytů

Budeme usilovat o výstavbu nejen nových městských bytů ve městě, a to například v lokalitách Papírového náměstí, Textilany, Kunratické, Perštýna, starých tiskáren či městských proluk – ve městě tak začne výstavba nejméně 5 000 nových bytů. Vybudujeme minimálně 150 zcela nových městských bytů a provedeme rekonstrukce minimálně 100 stávajících bytů v majetku města, a to v lokalitách Na Žižkově, Na Valech a v dalších čtvrtích. Schválili jsme nový územní plán – konečně! Po téměř 15 letech příprav se tak Liberec může rozvíjet jako moderní město. Vytvořili jsme Kancelář architektury města, díky které se zkvalitnila příprava projektů rozvoje. A věci se hýbou – třeba Liebiegův palác přestavujeme na Centrum aktivního života.

Zároveň se postaráme o ještě zelenější Liberec. Zejména na sídlištích zvýšíme počet nádob na tříděný odpad. V Londýnské ulici vybudujeme městskou kompostárnu, sběrný dvůr a ReUse centrum pro opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí. Učiníme kroky k tomu, aby se Liberec zařadil po roce 2030 mezi klimaticky neutrální města Evropy.  Připravíme výstavbu první bioplynové stanice v Liberci, abychom energeticky využili bioodpad z území města. Vybudujeme retenční nádrže pro sběr dešťové vody a následné zalévání městské zeleně. Během volebního období vysadíme v ulicích a parcích nejméně 1 000 nových stromů. Při stavbě nových a rekonstrukcích stávajících veřejných staveb budeme ve spolupráci s architekty usilovat o maximální energetickou soběstačnost budov, a to například instalací solárních panelů nebo využitím zelených střech.

Postaráme se také o další potřeby občanů města. Budeme usilovat o převzetí spalovny a teplárny do majetku města, abychom pro občany zajistili přijatelnou a stabilní cenu energií a likvidace odpadu. Nabídneme občanům města nové plochy pro zahradničení a komunitní zahrady. Do centra města umístíme veřejná WC s nonstop provozem. 

Sdílet článek

Menu