Ještě jeden nový územní plán Liberec nepotřebuje

Tags: ,

Klub starostů pro Liberecký kraj nepodpořil Pokyny pro zpracování nového územního plánu. Koalice si tento důležitý dokument, na kterém by měla být širší shoda než jen těsných 51 %, protlačila.

Je to špatná zpráva pro všechny stavebníky, kteří budou dále čekat a čekat na nový územní plán. Je to špatná zpráva pro rozvoj firem a zaměstnanost. Je to špatná zpráva pro jakékoliv stavební aktivity mimo centrum. Je to špatná zpráva pro rozpočet města: budou se vytvářet další studie, výpočty, mapy, výkresy. Výhledově město navíc ztratí daňové příjmy za ty občany, kteří svůj se o bydlení budou muset realizovat v jiné obci.

Komunikace pověřené zastupitelky k územnímu plánu dosud připomíná pohádku o jezinkách: Nejdříve bylo slibováno, že se budou otvírat jen obdržené připomínky a námitky. O něco později již připouštěla otevření skoro hotového územního plánu jen pro omezený počet lokalit. Dokument předložený na zastupitelstvo 25. 6. 2015 ale pravděpodobně předpokládá přepracování územního celého územního plánu v celém městě. „Pravděpodobně“ je v této souvislosti důležité slovo. Pokyny pro zpracování územního plánu umožňují v každém svém bodu hned několik výkladů. V podstatě otevírají nekonečno možností, co vše se v územním plánu předpracuje. Bohužel jsme se nedočkali uceleného a do značné míry odvážného vysvětlení, co konkrétně je na hotové návrhu územního plánu špatně a co přesně chce koalice ZPLANO měnit. Přínosy ještě jednoho nového plánu nám dosud vysvětleny nebyly. Říci, že bude „lepší“ nám nestačí, opít rohlíkem se nenecháme.

Formulace některých pokynů nás nejen znejistěla, ale mnohdy i vyděsila: „6c) prověřit možnost vymezení ploch rekreační zeleně na pozemcích ve vlastnictví SML, LK a ČR“ není ničím jiným než přiznáním, že se  s územním plánem nebude pracovat neutrálně k vlastníkům pozemků, ale naopak využití ploch bude ovlivněné jejich vlastníkem. Bude proto důležité sledovat, který zastavitelný pozemek bude z hotového návrhu vyškrtnut a proč.

Sdílet článek

Menu