Stručně pro ČTK: investice, doprava, parkování, bazén

1/ Jaké projekty by měly být investiční prioritou města v nadcházejícím volebním období a jak by měly být financovány?

Prioritou města jsou opravy silnic a chodníků, vybudování dalších parkovacích míst a rekonstrukci budovy Uranu. Financování těchto akcí bude z rozpočtu města.  Z evropských programů je nutné provést rekonstrukci tramvajových tratí, Liebiegova paláce, zvýšení kapacity škol a výstavbu parkovacích domů. Z prostředků Povodí Labe bude financována oprava liberecké přehrady a revitalizaci Veseckého rybníku. Město by se mělo přidat revitalizací přilehlých prostor. 

2/ Jak chcete vylepšit dopravní situaci ve městě a zároveň zajistit dostatek parkovacích míst?

Na realizaci už řadu let čeká vybudování silnice Nové Pastýřské, která odlehčí provoz na Šaldově náměstí. Společně s Libereckým krajem vybudujeme druhou přístupovou silnici do průmyslové zóny, která odlehčí provoz po ul. České mládeže. Je nutno urychleně zkapacitnit křižovatku Košická/Dr.Horákové vybudováním kruhového objezdu a v prostoru termínálu MHD osadit 2 semafory na přechod pro chodce, kde vznikají dopravní zácpy. V centru města vzniknou 3 parkovací domy, jeden u krajského úřadu, druhý v Žitavské ulici a třetí v areálu krajské nemocnice.  Na sídlištích máme vytipovány místa, kde poměrně rychle a s malými náklady vznikne přibližně 200 parkovacích míst. 

3/ Jak chcete zajistit veřejnou dopravu v Liberci po roce 2019, kdy skončí smlouva městského dopravního podniku (DPMLJ) s firmou BusLine, jež zajišťuje v liberecké MHD zhruba 40 procent autobusové dopravy?

Zvažujeme ve spolupráci s Libereckým krajem vytvořit společný dopravní podnik, který by zajišťoval městskou i příměstskou autobusovou dopravu vlastními prostředky a vlastními řidiči.

4/ Jak chcete vyřešit neutěšený stav městského bazénu?

 Budova plaveckého bazénu je mimořádně hodnotnou, architerktonicky zdařilou stavbou navrženou arch. Pavlem Švancarem. Měla by proběhnout rekonstrukce technologie a výměna dožilých částí bazénu. Rekonstrukci potřebuje také vstupní hala a prostor šaten. Nicméně dispoziční řešení bazénu by se nemělo měnit. 

 

Jaroslav Zámečník
kandidát na primátora města Liberce

Starostové pro Liberecký kraj

 

Sdílet článek

Menu