Ivan Langr: Zajistíme více míst v domovech pro seniory

Tags: ,


Jako Starostové pro Liberec si dobře uvědomujeme, jak nezadržitelně se proměňuje struktura populace, a že tedy míst v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem (typicky pro klienty s duševním onemocněním aj.) bude v budoucnu potřeba čím dál víc. Díky tomu, že od letoška provozujeme Domov pro seniory na Františkově (dále jen DSF), aktivně plánujeme, jak aktuální čekací lhůty (průměr je cca 6 měsíců) a poměr nabídky a poptávky (cca 300 urgentních žádostí) ve prospěch Liberečanů v dalších letech významně zatraktivnit. Začali jsme proto pracovat na přístavbě dalšího ke třem stávajícím objektům DSF, čímž bychom kapacitu domova pro vás mohli navýšit až o 100 míst. S předpokladem od roku 2026. To už není předvolební slib, to je realita.

Ve městě s námi žije řada lidí, kteří v době rekordního zdražování potřebují naši pomoc – senioři, samoživitelé, ale třeba i mladé rodiny. Proto jsme vybudovali několik domů sociálního bydlení a azylový dům pro rodiče s dětmi ve Věkově ulici. Obecně jsme pak nastavili jasná pravidla pro přidělování městských bytů potřebným v rámci nově vytvořeného Centra bydlení Liberec. V pomoci ohroženým obyvatelům města přitom vytrváme i v dalších letech. Městské byty budeme přidělovat kromě již zmíněných třeba i lidem potřebných profesí, jako jsou lékaři nebo učitelé, podporovat budeme projekty spolubydlení a začneme s přípravou výstavby nového domu seniorů.

Zároveň začneme připravovat výstavbu nového domu seniorů nebo domu s pečovatelskou službou v ulici Krejčího. Dále také počítáme s tím, že převezmeme od státu budovu Skloexportu a ve spolupráci s Libereckým krajem a soukromým sektorem ji přebudujeme na víceúčelové zařízení se zdravotními a sociálními službami. A v neposlední řadě posílíme kapacity tzv. odlehčovací služby pro pečující, a to jak v Domě seniorů Františkov, tak v Centru zdravotní a sociální péče.

Sdílet článek

Menu