Ivan Langr: Školy se chystají na zápis stovek dětí z Ukrajiny

Tags: ,

Na zápis hned několika set dětí uprchlých z ukrajinské válečné zóny se chystají liberecké základní školy. Zápis se uskuteční ve čtvrtek 2. června a potrvá několik týdnů. Zápis potrvá delší dobu, protože bude nutné porovnat školáky nejen do jednotlivých škol, ale také do konkrétních ročníků. A je velmi pravděpodobné, že zejména 6., 7. a  8. třídy by vycházet zdaleka nemusely.

V současné době máme v Liberci na základních školách 22 adaptačních skupin po 20–25 dětech (více už nebudeme schopni otevřít), což předem generuje až 600, ale spíše více potenciálních nových školáků. Některé z  nich dosud v evidencích nemáme, jiní dorazí i z blízkého okolí Liberce. Už teď je ale jasné, že školy budou muset ve třídách nezřídka významně zvýšit počty dětí, nejzazší limit bych ale rád viděl na maximálně 28 žácích. Rozhodně jako zřizovatel nehodláme využít zákonné pravomoci naplnit třídy až na 34 dětí, protože by to pedagogicky i hygienicky bylo neúnosné, nemožné.

Lze asi předpokládat, že mezi ukrajinskými školáky budou i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní a  sociální hendikepy), které mj. musíme ve spolupráci se školami a  poradenskými zařízeními účinně napojit na podpůrný personál speciálních pedagogů a psychologů, asistenty nevyjímaje. A  nedělám si vůbec iluze, že tyto profese budou v dostatečném množství k dispozici. I proto se snažíme alespoň primární obecný hendikep uprchlických dětí  – tedy jazykovou bariéru  – řešit už od března v rámci adaptačních skupin, v nichž se budoucí školáci učí nejen češtině, ale i výchovám a místopisu.

Pokud jde o mateřské školy, zápis pro děti s trvalým pobytem na území města (před zahájením ruské okupace Ukrajiny) se uskutečnil 10. května, pro děti z válečné zóny pak bude 9. června. S největší pravděpodobností ale budeme schopni v MŠ nabídnout místo jen těm ukrajinským dětem, které věkem odpovídají poslednímu roku předškolního vzdělávání (tedy prvňáčci ve školním roce 2023/2024). Předškolní péči o zbylé děti budeme muset na území města patrně řešit podnikovými dětskými skupinami. Samo město by rádo vytvořilo alespoň pár tzv. předškolních klubů v rámci ZŠ, ale vše bude záležet na prostoru.

Sdílet článek

Menu