Ivan Langr: Do ZŠ jsme přijali 557 ukrajinských dětí

Tags: , ,

Bezmála 560 ukrajinských dětí jsme v průběhu června přijali ke vzdělávání do našich 20 základních škol. Většina z dětí přitom od března/dubna docházela do našich 22 adaptačních kolektivů, aby od září byly alespoň zčásti připraveny na český školský systém. Přidají se tak k téměř 10 tisícům žáků, kteří už naše základní školy navštěvují.

Je samozřejmé, že přijetím ukrajinských dětí o něco vzrostly počty v jednotlivých ročnících, v průměru jsme nyní na 26 – 28 žácích na třídu, což pochopitelně o něco ztíží pedagogický proces. Na druhou stranu ale předpokládáme, že adaptace dětí s mateřským jazykem z příbuzenské slovanské větve bude jednodušší než u jiných cizinců. Navíc, zhruba 140 „staroukrajinských“ dětí již do našich základních škol dochází a mohou být vhodným integračním mostem do školních kolektivů.

Bez ohledu na to, že školám nezbývalo než ukrajinské děti ke vzdělávání přijmout, protože byly zákonem postaveny na roveň ostatním, zvolili jsme v Liberci cestu jejich přímého začlenění do běžných kolektivů místo vytváření homogenních jazykových tříd (tj. čistě ukrajinských tříd). A to proto, že jsme se důvodně obávali následného sociálního vyloučení těchto skupin, tedy poměrně vážného sociálního problému, jemuž by naše školy mohly čelit. A to by bylo při dlouhodobé absenci podpůrných profesí, jako jsou speciální pedagogové a psychologové, skutečně smrtící.

Je ale třeba také říci, že situace na začátku příštího školního roku v září bude zcela určitě jiná, než je tomu nyní. V ukrajinské komunitě totiž dochází k permanentním pohybům, ať už jde o obousměrnou migraci z Ukrajiny a zpět, ale také k vnitřní migraci v rámci Česka. Na přesné počty nových školáků si tedy budeme muset počkat.

Sdílet článek

Menu