Hloupé město a obchodník s teplou vodou

Tags: ,

Nový územní plán předložený koalici Změna–ANO zamezí napojení velké části Liberce na plyn a znemožní bytovým domům vytápět levněji a ekologičtěji. Je to další nepochopitelná přihrávka pro Teplárnu v řadě.

Je normální a správné, že soukromé společnosti usilují o co nejvyšší zisk. Za tím účelem byly založeny. Ceny běžných komodit (jogurt, tužky, šroubky, motyky) drží na uzdě tvrdý konkurenční boj. Stačí si jen vzpomenout na zlatá 90. léta, kdy minuta hovoru mobilem u již neexistujícího operátora Eurotel stála 6,5 Kč. Až otevřením telekomunikačního trhu spadly ceny mobilních služeb na až nepředstavitelně nízkou úroveň.

Ne vše lze nabízet ve volné soutěži, například vodu, elektřinu, plyn a teplo. K domu nám nevedou čtyři vodovodní řady, ale jen jeden. Aby monopolní dodavatel své pozice nezneužíval, existuje legislativa a instituce, které jednak regulují ceny a jednak umožňují co nejvíce rozšiřovat spektrum dodavatelů nebo zdrojů dodávek, kde to možné je. Třeba teplo může být dodáno nejen přímo z teplárny, ale i z plynárny nebo tepelného čerpadla.

Současná koalice Změny a ANO dělá ale naopak vše pro to, aby zdroje tepla omezila jen na současného monopolního dodavatele tepla a teplé vody pro 16 000 domácností, a to nikde jinde nevídanou podobou nového územního plánu. Připočteme‑li k tomu připravované dohody o převodech již odepsaného majetku MVV, na němž se MVV chystá vydělat 100 mil. Kč z kapes občanů a městské kasy, a další pro město nevýhodné transakce tzv. projektu GreenNet, musíme se ptát, co za to Změna–ANO dostane. Odběratelé tepla určitě nic.

Minulá vedení radnice k nevoli občanů i tehdejší opozice (kupř. Změny) bránila odpojování od teplárny všemožnými triky, třeba nepovolením výstavby plynovodů na městských pozemcích. I tak se nemalý počet domů odpojil (kupř. Hokejka) a jejich obyvatelé platí méně jak 600 Kč za za 1 GJ. Teplárna si chtěla svoji pozici pojistit a prosazovala, aby zavedená praxe zákazů byla zakotvena přímo v akcionářské smlouvě s městem Liberec. Město mělo zuby nehty bránit odpojování, zatímco by teplárna dál inkasovala. Budiž ke cti předchozích vedení města, že takovou „nabídku, co se neodmítá“ odmítlo. Bohužel ale nepřišlo ani s jiným řešením a otázka tepla v Liberce jaksi zamrzla.

Je chvályhodné, že současná koalice se snaží otázku katastrofálního stavu centrálního vytápění kvapně řešit. Bohužel rychlá řešení nebývají vždy ta nejlepší. Jsme svědky postupných kroků, které mají společného jmenovatele: výhodnost pro MVV, žádné přínosy pro odběratele.

Nový územní plán předložený koalicí Změny a ANO ve své textové části v rozporu s platnou Energetickou koncepcí Liberce předpokládá zákaz výstavby plynovodů v oblastech, které si MVV vykolíkuje. Monopolní postavení dodavatele tepla bude zachováno a ten již nebude vůbec motivován cenu snižovat, investovat do rozvodů a redukovat dech beroucí ztráty v rozvodech 40 %.

Na podzim roku 2015 schválený vklad majetku společnosti MVV do společnosti Teplárna Liberec bude mít za výsledek benefit pro MVV v odhadované výši 100 mil Kč za majetek, který je většinou odepsaný jak účetně, tak i fyzicky. Teplárna si tak „kupuje“ majetek starý 30 i 40 let a dokonce i majetek do budoucna nepotřebný. Kupř. zásobníky na mazut nejsou a nebudou potřeba (a to i dle veřejného vyjádření elit Změny). Přesto za ně Teplárna své mateřské společnosti zaplatí. Zbývá už jen dodat, že oněch 100 mil. Kč nespadne z nebe, ale zaplatí je v ceně tepla všech 16 000 domácností.

Současná koalice Změny a ANO se naopak chystá vložit do Teplárny relativně nové a hlavně potřebné sekundární rozvody. Tím se ovšem zbaví všech es tolik potřebných pro jednání se společností MVV ne nepodobné pokerové partii.

Za klub zastupitelů SLK předložil Ing. Jaroslav Zámečník návrh revitalizace systému centrálního vytápění pracovně nazvaný SmartNet. V principu se jednalo o kombinaci centrálního zdroje a nových plynových obvodových výtopen. Tento návrh byl koalicí Změny a ANO smeten ze stolu s veřejným příslibem vypracování analýz variantních řešení. Po více jak půl roce od tohoto slibu zastupitelům žádná analýza předložena nebyla a dle kusých a neveřejných informací se lze domnívat, že koalice Změna–ANO přebírá plán MVV paradoxně nazvaný GreenNet. Zeleného na něm mnoho není: údajně se zachovají dvě ze tří větví neefektivních parovodů. Teplá voda se neefektivně bude vést 11 km dlouhým potrubím do Pavlovic a výsledkem budou jen tuny zbytečně propáleného plynu a tuny zbytečně vypuštěných skleníkových plynů.

Teplárnou požadovaný a koalicí Změna–ANO adorovaný ceník tepla s fixací ceny tepla na 5 let se slevou z ceny, je trik hodný pověstného obchodníka s teplou vodou a nezbývá než se nad tím hořce pousmát. Tu „fixní“ cenu, z níž se sleva počítá, totiž nikdo nezná a „vypočte“ ji zase jen MVV.

V utajení připravované plány koalice Změna–ANO a společnosti MVV v nás zastupitelích za SLK vzbuzují mnoho otázek, které koalici klademe a na které stále nedostáváme odpovědi. Jestli se dočkáme rozumné ceny tepla, jestli se bude teplo po městě neefektivně rozvádět kilometry trubek, jestli i nadále nebude možné svobodně vytápět levněji a k přírodě šetrněji tuší jen společnost MVV.

Sdílet článek

Menu