Haló? Máme tu Zelené?

Mnoho z nás si jistě pamatuje své první pády na sjezdových lyžích a vzrušení, které přicházelo vždy, když jsme netrpělivě očekávali nasednutí na lanovku a mírné cuknutí při dosednutí. V současné době se před vládnoucí koalicí v Liberci (ZpL, ANO) rýsuje možnost proměnit podobu sjezdového lyžování v Liberci a výrazně změnit charakter celého regionu. 

Před vládnoucí garniturou leží ve své podstatě dvě možnosti řešení současného nedobrého stavu, ve kterém se areál nachází. Jednotlivá zařízení stárnou, sezóna je krátká a lidé z Liberce se na kopec nehrnou. SAJ (Sportovní areál Ještěd) i kvůli tomu nezvládá financovat své opravy ani ztráty, natož pak splácet svůj dluh vůči městu. Celé by to mohl zachránit slovenský investor. Avšak je zde jedno veliké ALE.

To nejvýraznější zaznělo na klimatické konferenci v Liberci koncem ledna. S ohledem na stav sněhové pokrývky v uplynulých letech (i letech budoucích) je zde patrný nárůst potřeby zasněžování sjezdovek technickým sněhem. To je věc, která by nás za normálních okolností mohla nechat poměrně v klidu, avšak pouze do té doby, než si uvědomíme, že na zasněžení sjezdovek se používá i pitná voda, a to ne zrovna v malém množství (700 000–1 200 000 litrů na 1 hektar sjezdovky). Pamatujete si ještě letošní slunečné léto? Kvůli postupné změně klimatu je možné, že se budou podobná léta opakovat. Pak už ovšem může být pozdě na to, abychom si položili otázku, zda má pro nás lyžování stejnou hodnotu jako dostatek pitné vody. Ostatně nedávno jsme byli mediálně varováni i rozšířením kůrovce z důvodu sucha a jeho dopadů na stav lesů v Jizerských horách.

Připočteme-li k tomu další zásadní problémy spojené s umělým zasněžováním, jako je narušení horského ekosystému, eutrofizace půdy i vodních toků, měli bychom si výše položenou otázku nejen položit, ale hledat na ni i odpověď, a to co nejdříve. Je totiž možné, že se již chystá smlouva se slovenským investorem, ve které nebude tento aspekt vůbec zohledněn, a občané nebudou mít možnost o této věci rozhodnout. Ostatně, ani zastupitelé netuší, co v této smlouvě je nebo není, ani jak daleko jsou tato jednání. Jediné jisté je to, že v připravovaném Územním plánu není počítáno s vybudováním další retenční nádrže, zatímco s rozšířením sjezdovky ano. Pitné vody je asi nazbyt.

Celá věc má ještě politický rozměr, jelikož ve vedení města je Změna pro Liberec, která dlouhodobě a správně deklaruje snahu o zapojování veřejnosti do klíčových rozhodnutí města. Toto rozhodnutí klíčové je a referendum se tak jeví jako samozřejmost. Je škoda, že s tím doposud ZpL nepřišla, zvláště,  když za tento klub byla zvolena i řada členů strany Zelených.

Zdroje informací:

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/sjezdove-lyzovani-a-ochrana-prirody/

http://hradec.idnes.cz/umele-zasnezovani-prinese-spory-do-krkonos-fze-/hradec-zpravy.aspx?c=A160215_2225619_hradec-zpravy_tuu

http://www.oecd.org/env/cc/49082173.pdf

http://www.oecd.org/environment/cc/climatechangeintheeuropeanalpsadaptingwintertourismandnaturalhazardsmanagement.htm

Sdílet článek

Menu